Idan Artikel 08.11.2018

Invitation til innovationsdag for sports- og sundhedsteknologi

Den 29. november samles aktører inden for sports- og sundhedsteknologi for at sætte fokus på forretningsmulighederne inden for sport- og sundhedsteknologi og samspillet mellem de to områder.

Skrevet af: Redaktionen

I de senere år har Idans arbejde med innovation og iværksætteri i idrætten været med til at skabe fokus på potentialerne i sportsiværksætteri og skabt efterspørgsel efter mødesteder, hvor iværksættere på tværs af virksomheder kan udveksle gode ideer og erfaringer.

I 2017 blev ’Idan Sports Innovation Day’ afholdt med over 500 deltagere, og den store interesse for arrangementet synliggjorde, at sportsindustrien er en dynamisk og voksende sektor.

Samtidig er der stigende efterspørgsel i den offentlige sundhedssektor efter smartere løsninger inden for sundheds- og genoptræningsområdet, hvor såkaldt ’wearable technology’, dvs. sensorer, sundhedsapps, big data m.v, har åbnet for nye muligheder og innovation.

Nu inviterer Væksthus Hovedstadsregionen i samarbejde med flere partnere, herunder Idan, den 29. november til endnu en dag i innovationens tegn. Arrangementet er udsprunget af ’Idan Sports Innovation Day’, og på dagen er der mulighed for at få input fra idrættens verden om de nyeste trends inden for sportsteknologi og idrætten generelt.

Bredt program

På dagen kan idrættens innovatører møde virksomheder med nye teknologiske løsninger, der sælger til både almindelige forbrugere og det offentlige, og som vil diskutere fordele og ulemper ved de forskellige markeder.

Fra den modsatte side af bordet fortæller Københavns Kommune om deres overvejelser, når de tester og indkøber sport- og genoptræningsteknologi. Desuden vil Daniel Hayman fra Idrættens Analyseinstitut give et lille indblik i, hvordan generations- og tidsåndseffekter spiller ind på måden, vi dyrker og organiserer idræt på. Hvilke strømninger og trends er der at tappe ind i?

Som innovatør er der også mulighed at få input til ens egen idé eller produkt i mindre grupper, ligesom konsulenter fra Væksthuset vil sidde klar med rådgivning sidst på dagen. Sidst, men ikke mindst er dagen en chance for at netværke med folk, der brænder for en idé og ofte har en unik viden inden for deres felt.

Den primære målgruppe for innovationsdagen er virksomheder og interessenter inden for sports- eller sundhedsteknologi. Bag dagen står ud over Væksthus Hovedstadsregionen også Idrættens Analyseinstitut, Danmarks Idrætsforbund og WelfareTech.

Innovationsdagen afholdes den 29. november fra kl. 9-16 i Praksis- og Innovationshuset på Nørrebro i København. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.