Idan Artikel 18.02.2021

Kommunal støtte til foreningsfitness er lovlig, fastslår Ankestyrelsen

I en sag fra Faaborg er Ankestyrelsen nået frem til, at kommunen gerne må give tilskud til fitnesscentre, der er drevet af lokale foreninger. DGI og DIF er tilfredse med afgørelsen, der også har betydning for andre kommuner.

I 2018 klagede en privat fitnessudbyder over, at Faaborg-Midtfyn Kommune giver kommunal støtte til idrætscentret Forum Faaborg, der blandt andet udbyder fitness og svømmehal. Ejeren af det private fitnesscenter, Betina Stub Thygesen, klagede, da hun mente, at der var tale om, at kommunen udkonkurrerede de private udbydere.

Nu har Ankestyrelsen slået fast, at kommunen ikke har gjort noget forkert ved at give anlægsstøtte og tilskud til drift til Forum Faaborg.

Det, der afgør sagen, er ikke aktiviteten fitness i sig selv, men i stedet organiseringsformen. Det betyder, at så længe der er tale om et foreningsbaseret fitnesscenter med medlemmer, bestyrelse og generalforsamling, og hvor overskuddet i øvrigt går tilbage til foreningen selv, så har kommunen ret og pligt til at støtte foreningen i henhold til folkeoplysningsloven – ligesom det gør sig gældende med den lokale håndboldklub.

Som Ankestyrelsen skriver i afgørelsen, så er fremme af sundhed og idrætsliv en kommunal kerneopgave, og hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er almennyttige institutioner uden kommercielle formål, hvor fitnesscentrene ikke har til formål at generere et overskud gennem deres aktiviteter.

Er der i stedet tale om kommercielle fitnesscentre som LOOP og Fitness World, hvor det handler om at generere et økonomisk overskud, gælder der andre regler.

Afgørelsen får også betydning i andre kommuner

I DIF og DGI har man fulgt sagen tæt og har hele tiden haft den holdning, at fitness er en foreningsaktivitet ligesom håndbold og fodbold. Derfor er de også glade for, at sagen nu er afgjort, siger Niels Nygaard, der er formand i DIF.

”Fitness er en populær idrætsaktivitet blandt danskerne, og interessen er fortsat stigende. Derfor er det godt at få en afklaring i sagen, så kommuner fortsat ikke bør være i tvivl om, hvorvidt de skal støtte foreningsfitness. Også selvom afgørelsen ikke er overraskende, for den lægger sig jo i slipstrømmen af en række andre afgørelser,” siger han i en fælles pressemeddelelse fra DIF og DGI.

Selvom sagen begyndte i Faaborg-Midtfyn Kommune, har afgørelsen, der har været undervejs i tre år, også haft betydning for foreninger i Silkeborg Kommune, fortæller DGI i en artikel på organisationens hjemmeside. For eksempel har Funder GF har haft planer om at starte et foreningsfitnesscenter op i en kælder i starten af 2020 med plads til 200 medlemmer. Men siden 2019 har foreningen ventet på svar fra Silkeborg Kommune i forhold til, om de vil støtte det nye center, fordi kommunen ventede på afgørelsen fra Ankestyrelsen i sagen fra Faaborg.

Derfor glæder det også DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen, at Silkeborg Kommune nu er klar til at tage sagerne op igen.

”Det er virkelig godt, at foreningens ledere og frivillige nu kan komme videre med deres planer. Fitness kan være med til at trække nye målgrupper ind i foreningen, og det er altid prisværdigt, når der sættes nye initiativer og aktiviteter i gang. Så meget desto mere er det ærgerligt, når gode ideer bremses unødigt,” siger Charlotte Bach Thomassen i en artikel på DGI’s hjemmeside