Idan Artikel 30.05.2017

Konference: Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv

Hvor gode er de danske idrætsforeninger til at engagere medlemmerne i frivilligt arbejde og foreningsdemokrati sammenlignet med foreninger i andre europæiske lande? Det kommer i fokus på en konference 4. december 2017 på Syddansk Universitet.

Skrevet af: Jonna Toft

Forskelle og ligheder mellem idrætsforeninger i Danmark og i ni andre europæiske lande vil blive fremlagt og diskuteret på en konference om dansk foreningsliv i europæisk perspektiv, som foregår mandag 4. december 2017 på Syddansk Universitet i Odense.

Konferencen er organiseret af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet i samarbejde med DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.

CISC har stået i spidsen for et stort EU-støttet forskningsprojekt, ’Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe’, som har deltagelse af 10 europæiske lande.

Her har man kigget nærmere på, hvor gode idrætsforeningerne i Danmark er til at integrere, og hvor gode er de til at engagere medlemmerne i frivilligt arbejde og i foreningsdemokratiet i sammenligning med andre europæiske lande. Resultaterne vil blive gennemgået på konferencen, og det vil blive diskuteret, hvordan vi i Danmark kan lade os inspirere af andre europæiske lande.

Tilmelding til konferencen skal ske senest 20. november 2017. Det er gratis at deltage.

Læs mere