Idan Artikel 31.01.2019

Konference om at styrke børn og unges fysiske aktivitet

Tirsdag 26. februar 2019 holder Active Healthy Kids Netværket konference om, hvordan man kan få flere børn og unge til at bevæge sig mere i hverdagen. Idan deltager med to oplæg.

Skrevet af: Jonna Toft

Hvad betyder omgivelserne for børn og unges fysiske aktivitetsniveau? Hvordan fungere skolen som arena for bevægelse? Og hvordan får børn og unge lige adgang til foreningslivet?

Det er nogle af de emner, der vil blive behandlet på Active Healthy Kids Netværkets konference om børn, unge og fysisk aktivitet. Konferencen foregår tirsdag 26. februar kl. 9-15 på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense.

Konferencen henvender sig især til beslutningstagere, ledere og konsulenter fra organisationer, myndigheder og ministerier, kommuner og regioner, virksomheder og private aktører med interesse for at fremme bevægelse blandt børn og unge.

Det koster 250 kr. at deltage. Se program og tilmelding 

Active Healthy Kids Danmark er et samarbejde mellem idrætsorganisationer, universiteter, professionshøjskoler, Dansk Skoleidræt, Idrættens Analyseinstitut og andre.

Danske børn og unge bevæger sig ikke nok

En undersøgelse fra Active Healthy Kids-netværket viste i december 2018, at danske børn og unge slet ikke bevæger sig nok. Kun et mindretal opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mindst 60 minutters fysisk aktivitet om dagen af moderat til høj intensitet.

Sammenlignet med 48 andre lande i netværket ligger danske unge i den tunge ende hvad angår fysisk aktivitet - og det på trods af, at de har en høj foreningsdeltagelse og scorer højt på bl.a. aktiv transport.

Læs mere i artiklen: Kun et mindretal af de danske teenagere får nok motion 

Det tager man nu fat i ved konferencen. Blandt oplægsholderne kan nævnes:

  • Idans analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard fortæller om de nære relationers betydning for børn og unges fysiske aktivitet.
  • Jens Troelsen, professor ved Active Living-forskningsenheden på Syddansk Universitet, holder oplæg om omgivelsernes betydning for børn og unges muligheder for fysiske udfoldelser og aktiv transport.
  • Steffen Rask, der er analytiker ved Idan, spørger sammen med postdoc Mette Toftager fra Statens Institut for Folkesundhed, hvordan man i endnu højere grad kan sætte omgivelserne i spil i forhold til børn og unges fysiske aktivitet.
  • Thomas Skovgaard, centerleder for FIIBL (Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring) på Syddansk Universitet, fortæller om internationale og nationale tendenser, hvad angår børn og unges fysiske aktivitet.
  • Charlotte Bach Thomassen, landsformand for DGI, fortæller om børn og unges lige adgang til foreningsidræt.
  • Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt, fortæller om skolen som arena for børn og unges fysiske aktivitet.

Om eftermiddagen deles deltagerne op i fire temaworkshops, hvor der bliver mulighed for at gå i dybden med de emner, oplægsholderne har fortalt om.

Dagen sluttes af med et indspark fra Henrik Dresbøll fra Adfærdsbureauet WElearn: ’Vær aldrig bange for det banale: 15 minutter om adfærdsdesign i relation til børn og unge’

Læs mere

 
 

Læs mere om konferencen hos Syddansk Universitet: Active Healthy Kids Danmark: Konference om børn, unge og fysisk aktivitet