Idan Artikel 03.02.2017

Konference om breddeidrætskommunernes erfaringer

19. april 2017 holder Kulturministeriet og Nordea-fonden slutkonference på den landsdækkende indsats ’Idræt for Alle’. Her kan man høre om læring og erfaringer fra de syv breddeidrætskommuner.

Skrevet af: Jonna Toft

(Opdateret den 9. februar 2017)Vil man lære af de mange erfaringer, som de syv breddeidrætskommuner har gjort sig i perioden 2014-16, kan det være en god ide at møde op til projektets slutkonference onsdag 19. april 2017 i DGI-huset i Aarhus.

Her vil repræsentanter fra de syv kommuner – Aabenraa, Gribskov, Aarhus, Mariagerfjord, Høje-Taastrup, Roskilde og Thisted – fortælle om, hvordan de har adresseret lokale udfordringer og arbejdet med at fremme idrætsdeltagelsen på nye, kreative måder.

Kulturministeriet og Nordea-fonden iværksatte den treårige indsats ’Idræt for Alle’ i 2014. Formålet var at aktivere kommunerne i at tænke nyt og fremme idrætsdeltagelsen. Ministeriet og fonden har bidraget med ca. 20 mio. kr. af det samlede budget på ca. 40 mio. kr.

Ved konferencen bliver de syv kommuners erfaringer, viden og læring bragt videre til andre interessenter ud fra konkrete projekter, på kommunalt niveau og samlet for hele initiativet.

Der bliver mulighed for at ’speed date’ med kommunerne, ligesom der bliver demonstrationer af konkrete idrætsprojekter og en debat om bl.a. kommunernes udbytte af at være breddeidrætskommune.

Langtidseffekterne af at være breddeidrætskommune bliver præsenteret af TSE Consulting, som har lavet en evaluering af resultaterne fra landets syv første breddeidrætskommuner. De gennemførte 66 breddeidrætsprojekter i 2010-2011.

Desuden præsenteres resultaterne fra evalueringen af det samlede breddeidrætsinitiativ.

Læs mere