Idan Artikel 23.10.2017

Konference om social integration og frivillige i europæiske idrætsklubber

Hvor gode er danske idrætsforeninger til integration og til at engagere medlemmerne i frivilligt arbejde og foreningsdemokrati sammenlignet med andre europæiske lande? Det kan man blive klogere på ved CISC’s konference 4. december.

Skrevet af: Jonna Toft

(Opdateret af redaktionen den 6. november 2017)Det er ikke kun Danmark, der er et ’foreningsland’. Også andre europæiske lande har et stærkt og veludbygget foreningsliv med masser af frivillige.

CISC, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet, har de seneste år stået i spidsen for et stort, europæisk forskningsprojekt om social inklusion og frivillighed i europæiske sportsklubber i ti forskellige lande.

Resultaterne fra forskningsprojektet  bliver gennemgået og sat i relief på konferencen ’Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv’ mandag 4. december på Syddansk Universitet. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig senest 20. november.

På konferencen vil ligheder og forskelle mellem idrætsforeningerne i Danmark og idrætsforeningerne i de øvrige lande blive fremlagt, og det vil blive diskuteret, hvor vi i Danmark kan lade os inspirere af andre europæiske lande.

Forskere og foreninger holder oplæg

Første del af konferencen handler om social inklusion i danske og europæiske idrætsforeninger, et område, hvor danske foreninger står stærkt på nogle områder, nemlig integration af kvinder og seniorer, men ikke så stærkt på andre områder som integration af handicappede og etniske minoriteter. Oplægsholdere er CISC’s Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.

Ane Qvortrup fra Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet giver endvidere et overblik over, hvad forskningen i social inklusion kan fortælle om integrationen i foreninger.

Næste del af konferencen fokuserer på frivillige i idrætsforeninger. Her vil professor Bjarne Ibsen bl.a. komme ind på forskelle og ligheder mellem danske og europæiske idrætsforeningers rekruttering af frivillige, og hvad der højner tilfredsheden hos frivillige.

Lars Skov Henriksen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, fortæller om, hvad forskningen i frivilligt arbejde kan fortælle om det frivillige foreningsarbejde.

Herefter  fortæller den schweiziske idrætsforsker Siegfried Nagel fra Bern Universitet om dansk foreningsidræt set gennem en udenlandsk idrætsforskers briller. Danmark og Schweiz scorer begge højt på en række samfundsindikatorer, men de er også meget forskellige hvad angår bl.a. styreform, skattetryk og de offentlige institutioners rolle. Er der også forskel på idrætsforeningernes rolle?

Praktiske erfaringer med social inklusion og frivlligt arbejde

Henover dagen bliver forskerne suppleret med fire foreninger, som fortæller, hvordan de i praksis arbejder med henholdsvis social inklusion og frivilligt arbejde.

Om social integration i idrætsforeningerne taler sekretariatsleder Martin S. Pedersen fra OMBOLD og André Rosendahl fra Ribe Boldklub, mens Boldklubbens Skjolds formand, Jan Sørensen, og Snedsted GIF's formand, Hanne Søvndal, fortæller, hvad de gør for at udvikle det frivillige arbejde i foreningen.

Til sidst bliver der en perspektivering og diskussion af, hvad dansk foreningsidræt kan lære af foreningsidrætten i andre europæiske lande. Her deltager Mogens Kirkeby fra DGI og ISCA, Søren Willeberg fra Dansk Firmaidrætsforbund og Mikkel Nørtoft Magelund fra Danmarks Idrætsforbund.

Konferencen er organiseret af CISC i samarbejde med DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere