Idan Artikel 04.03.2010

Konference om ulighed i sport

Malmö Universitet inviterer med dobbeltkonferencen ’Centers and Peripheries in Sport’ til debat om ulighed i sport med fokus på fodbold og køn.

Fodboldverdens fødekæde er et af hovedtemaerne, når Malmö Universitet inviterer til konference om ulighed inden for sport fra den 8.-12. april. Fodbold styres i dag af få rige og berømte klubber i stærke ligaer, som sportsligt og økonomisk er de mindre og mere perifere klubber overlegne. Denne ulighed gør, at det er meget svært for mindre klubber at konkurrere med de dominerende klubber på og uden for banen. Udvikling ses på både internationalt og nationalt niveau, og det er konferencens mål at debattere, om udviklingen er gavnlig for fodbold som helhed. Blandt konferencens hovedtalere er professor Richard Giulianotti, som vil holde oplæg om fodbold og globalisering. Herudover vil det også være muligt at møde Rasmus K. Storm fra Idrættens Analyseinstitut, som vil se på kommercialiseringen af fodbold med udgangspunkt i den danske superliga.

Køn og ulighed i sport

Konferencens anden del fra den 10-12. april debatterer, om der aktivt skal ydes en indsats for at nedbryde kønsforskelle inden for sport. generelt 

Bl.a. spørger konferencen, hvordan man bedst kan rette op på de nuværende uligheder, og hvem der bør gå forrest i kampen for det. I hvilken grad adskiller kvindeidræt sig i øvrigt fra den øvrige idræt, og hvor frugtbart er det at operere med de nuværende kønsopdelinger? Blandt hovedtalerne finder man bl.a. Gertrud Pfister fra Københavns Universitet, der vil tale muslimske kvinders forhold til idræt. Konferencen foregår fra den 8.-12. april på Malmö Universitet. Konferencen åbnes den 8. april med fokus på ulighed i fodbold, mens den anden del med fokus på kønsforskelle i sport løber fra den 10.12. april. Det er muligt blot at tilmelde den ene af de to delkonferencer. Tilmeldingsfristen er den 25. marts.