Idan Artikel 20.03.2017

Konference ser nærmere på børn, unge og bevægelse

På en konference den 4. maj sætter Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) fokus på strategier for fysisk aktivitet for børn og unge, og hvordan de kan gøres til virkelighed.

Skrevet af: Redaktionen

På konferencen ’Børn, unge og bevægelse: Fra Politik til Praksis’ sætter Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) fokus på, hvordan strategier for børn og unges bevægelse kan implementeres i praksis. Konferencen vil desuden diskutere, hvordan man kan tænke alternativt i forhold til bevægelse for børn og unge og inspirere til øget politisk indsats.

På dagen præsenteres desuden ’The Danish Report Card on Physical Activity for Children and Youth’ – en konsensusrapport, der præsenterer et billede af danske børn og unges fysiske aktivitet. Rapporten er det danske bidrag til det internationale netværk ’Active Healthy Kids Global Alliance’, der samarbejder om at formidle og forbedre indsatser for fysisk aktivitet hos børn og unge.

På programmet er blandt andet oplæg fra lektor og centerleder ved FIIBL, Thomas Skovgaard, som vil tale om politiske prioriteringer og investeringer i forhold til børn og unges fysiske aktivitet, og professor og forskningsleder Jens Troelsen fra SDU, som vil se nærmere på de nære omgivelsers indflydelse.

På to workshops vil deltagerne kunne debattere spørgsmålet om, hvordan vi bliver bedre til at skabe samspil mellem politiske strategier på bevægelsesområdet og udmøntning i praksis, hvilket også er omdrejningspunktet for en paneldebat med deltagelse af Annette Vilhelmsen, hovedbestyrelsesmedlem i DGI, Niels Grinderslev, generalsekretær for Dansk Skoleidræt, Børge Koch, Videncenterchef ved UC SYD, Mikkel Nørtoft Magelund, leder af Bredde og Motion ved DIF samt Henrik Brandt, direktør for Idan.

Konferencen finder sted den 4. maj på University College Lillebælt. Deltagelse koster 250 kr., og der er tilmeldingsfrist den 1. maj.

Læs mere