Idan Artikel 17.01.2009

Konkurrenceforvridning eller folkeoplysning?

Indsigt: Er det rimeligt, at foreninger i kommunale eller selvejende idrætsfaciliteter i stigende grad konkurrerer direkte med fitnessbranchen? 'Idrættens Rum og Rammer' i Frederikshavn, den 24.-25. februar kaster lys over dilemmaet mellem konkurrenceforvridning og folkeoplysning.

Skrevet af: Redaktionen

Det er ikke den kommercielle fitnessbranche, der har sovet i timen, mens medlemstallene i de senere år er eksploderet til snart 500.000 medlemmer af de kommercielle danske fitnesscentre! Fitnessbranchens fleksible tilbud, lettilgængelige træningsformer og velholdte faciliteter har i den grad fået tag i danskerne, men nu synes foreningslivet og de offentlige idrætsfaciliteter for alvor at tage udfordringen op.

Kommunerne står foran en større renoveringsbølge på facilitetsområdet, og mange selvejende institutioner har allerede indrettet lækre motionsfaciliteter og givet plads til individuel motion på klippekort og fleksible vilkår.

Men må man egentlig det efter folkeoplysningsloven? Hvordan kan foreningerne tilbyde fleksible motion, og hvordan kan kommunerne indrette faciliteterne med wellness- og fitnessområder til individuelle brugere uden at komme i konflikt med folkeoplysningslovens krav om gratis adgang for foreninger og kommunalfuldmagtens forbud mod at drive forretning?

Der er ingen tvivl om, at facilitetsområdet har mange juridiske og økonomiske vinkler, som bliver nærmere belyst på sporet 'Konkurrenceforvridning eller folkeoplysning' på konferencen 'Idrættens Rum og Rammer'.

Lektor Karsten Naundrup Olesen fra Juridisk Institut på Syddansk Universitet ser på betydningen af de forskellige ejerformer for idrætsfaciliteterne, og landets førende ekspert i folkeoplysningsloven, chefkonsulent Mogens Karbo fra KL ser på muligheder og begrænsninger inden for lovens rammer. Fitnessbranchen repræsenteres af markedschef Morten Brustad fra Dansk Erhverv, der som sekretariat for fitnessbranchens Dansk Helse og Fitness Organisation er en ny spiller i det danske idrætspolitisk landskab, hvor der hidtil har været langt mellem de kommercielle spillere i breddeidrætten. På konferencen bliver der ligeledes mulighed for at møde direktør Per Nedergaard Rasmussen fra DGI-huse og haller, som i høj grad opererer i krydsfeltet mellem foreningstraditioner og kommerciel drift.