Idan Artikel 27.01.2015

Kulturministeriet giver tilskud til 27 projekter

Kulturministeriet giver 4 millioner kroner i tilskud til 27 projekter inden for foreningslivet og folkeoplysningen, der blandt andet skal være med til at fremme idræt og folkeoplysning lokalt.

Kulturministeriet har sat navne på de 27 projekter, som vil modtage samlet 4 millioner kroner fra to puljer. Blandt projekterne findes flere lokale idrætsprojekter, som har til formål at tiltrække flere børn og unge til foreningslivet.

Projekterne fordeler sig hovedsageligt inden for de fire indsatsområder:

  • Foreningernes samarbejde med folkeskolen
  • Børn og unges deltagelse i folkeoplysningen
  • Folkeoplysningens rolle i civilsamfundet
  • Nye måder at gribe folkeoplysning an på

Blandt de idrætsrelaterede projekter er bl.a. et initiativ, der skal udbrede fægtesporten i belastede områder, et basketballprojekt i samarbejde med GFO'er i Gentofte, og så skal et projekt få flere børn og unge i Thy og på Mors til at dyrke håndbold.

I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet siger Marianne Jelved:

”Jeg er glad for igen i år at kunne uddele tilskud til en række foreninger, organisationer og andre, som på forskellige vis arbejder med folkeoplysningens aspekter. Ansøgningerne afspejler en stor mangfoldighed på folkeoplysningsområdet og i civilsamfundet. I år har et nyt indsatsområde haft fokus på foreningernes samarbejde med folkeskolen som opfølgning på skolereformen, og her har det været en række gode projekter. Derfor er der også givet tilskud til både mindre lokalt forankret projekter og til større projekter af mere landsdækkende karakter.”

Læs mere