Idan Artikel 28.08.2019

Kun én ud af fire i alderen 11-15 år er fysisk aktiv nok i dagligdagen

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en undersøgelse af børn og unges fysiske aktivitet udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Målingerne af 11-15-åriges aktivitetsniveau viser, at kun cirka hver fjerde efterlever styrelsens anbefalinger.

Skrevet af: Anne la Cour Thysen

Statens Institut for Folkesundhed har for Sundhedsstyrelsen i 2018 foretaget den første nationale og objektive monitorering af danske børn og unges fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd, hvilket danner baggrunden for styrelsens nyligt udgivne rapport. Målingerne er foretaget i samarbejde med 31 grundskoler fordelt i hele landet, og i alt har 1.677 elever fra 5., 7. og 9. klasse deltaget.Formålet er at give et aktuelt overblik over, hvor aktive børn og unge i alderen 11-15 år er, set i lyset af at fysisk aktivitet er essentielt for folkesundheden samt forebyggelse af sygdomme og livsstilssygdomme. Tidligere kortlægninger af børn og unges fysiske aktivitet har været baseret på selvrapportering og spørgeskemaer. For at give et mere præcist resultat er accelerometre taget i brug som objektiv målemetode i den aktuelle undersøgelse.Sundhedsstyrelsen anbefaler, at danske børn og unge er fysisk aktive i minimum 60 minutter dagligt, og tre gange om ugen bør der inkorporeres 30 minutters aktivitet med høj intensitet. Men undersøgelsen viser, at det kun er cirka hver fjerde (26 procent) af de 11-15-årige, der efterlever anbefalingerne. Det daglige aktivitetsniveau for aldersgruppen er gennemsnitligt 48 minutter, men med klare forskelle på tværs af alder og køn.Generelt tegner der sig et billede af, at drenges fysiske aktivitetsniveau er højere end pigers, og at niveauet falder med alderen. Mens 11-årige drenge i gennemsnit er fysisk aktive i 57 minutter om dagen, bruger 15-årige piger kun 36 minutter på daglig fysisk aktivitet. Derudover er der en tydelig tendens til, at aktivitetsniveauet er højest i hverdagene, og at den stillesiddende adfærd tager endnu mere over i weekenderne.

Yderligere konkluderer rapporten, at der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og socialgruppe klassificeret ud fra familien sociale og økonomiske position. Forskellen er dog marginal, da anbefalingerne efterleves af 27 procent af 11-15-årige i de højere socialgrupper, mens det er tilfældet blandt 25 procent i de lavere socialgrupper.Projektleder, Tue Kristensen, siger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i forbindelse med udgivelsen af rapporten, at der er mange måder, børn og unge kan være aktive på i dag. Han tilføjer, at ”der skal gøres endnu mere for at støtte de 11-15-årige i at være fysisk aktive i hverdagen,” og at forældre og andre voksne bør støtte og opfordre børn og unge til fysisk fremfor stillesiddende aktivitet.