Idan Artikel 15.06.2006

Læs Idans håndboldundersøgelse

Idans store undersøgelse håndboldøkonomi.dk er udkommet. Hent resumebindet og den fulde rapport.

Skrevet af: Redaktionen

Siden halvdel af halvfemserne har dansk klubhåndbold på eliteplan undergået en eksplosiv udvikling sportsligt, økonomisk og mediemæssigt.

Med 'Håndboldøkonomi.dk - fra forsamlingshus til forretning' har Idan gennemført den hidtil mest omfattende undersøgelse og analyse af dansk elitehåndbolds professionalisering.

Et arbejde, der har stået på siden sidste sommer, og som bl.a. har omfattet spørgeskemaundersøgelser blandt spillere og klubber, en gennemgang af klubbernes regnskaber og en række interviews med nøglepersoner i og omkring dansk håndbold.

Alle resultater og konklusioner præsenterer vi i to bind:

  • Bind 1 indeholder et kort resume af undersøgelsens vigtigste resultater og perspektiver.
  • Bind 2 indeholder den fulde rapport med metodiske overvejelser og en lang række supplerende resultater fra undersøgelsens forskellige dele.

Begge bind kan downloades gratis i vidensbanken.