Idan Artikel 27.11.2019

LGBTI-personers trivsel i idrætsforeningerne skal forbedres

Kulturminister Rasmus Prehn sætter nu gang i en undersøgelse af trivslen og udfordringerne for LGBTI-personer i idrætsforeninger. Resultaterne fra undersøgelsen skal munde ud i en politisk indsats for at forbedre LGBTI-personers trivsel i idrætsmiljøerne.

I 2017 blev et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti enige om at afsætte 25 mio. kr. til at forbedre forholdene for LGBTI-personer i perioden 2019-2022.

Den kommende undersøgelse er en del af denne indsats og skal danne baggrund for en fælles strategi samt en række konkrete initiativer og kampagner, der skal igangsættes frem mod WorldPride og EuroGames, som foregår i København i 2021.

”Danmark skal være kendt som et foregangsland, hvor alle behandles lige uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet. Det gælder også i idrættens verden. For idrætten samler os, og derfor er det ekstra vigtigt, at der er plads til alle, og at vi tør tale om vores forskellighed,” siger kulturminister Rasmus Prehn i en pressemeddelelse.

Kulturministeren kalder det modigt, når ishockeymålmanden Jon Lee-Olsen står frem og taler om sin seksuelle orientering, eller når fodboldspilleren Viktor Fischer kommer med opråb mod tilskueres homofobiske tilråb og smædesangene i sporten.

”Det er ikke tit idrætsfolk tager de skridt, og det vidner for mig at se om, at vi stadig har et stykke vej endnu, før alle kan tale åbent om det her,” siger han.

Undersøgelse udarbejdes af Analyse & Tal i samarbejde med en følgegruppe bestående af medlemmer fra Idrættens Regnbuekoalition, der er et interessentnetværk dannet af Amnesty International, Institut for Menneskerettigheder, PAN Idræt, LGBT Danmark, LGBT+ Ungdom, Copenhagen Pride, Copenhagen 2021, Dansk Boldspil Union, Dansk Håndbold Forbund, DGI, Danmarks Idrætsforbund, Hellerup Idrætsklub, Spillerforeningen og Sex og Samfund.