Vifo Idan Artikel 30.09.2022

Mange frivillige overvejer at stoppe på grund af bureaukratiske byrder

En ny undersøgelse fra Kulturministeriet viser, at mange frivillige i danske foreninger ser de bureaukratiske byrder i foreningsarbejdet som et problem. Næsten halvdelen af de adspurgte overvejer at stoppe som frivillige.

Skrevet af: Johan Vad Knudsen

Rygraden i de mange danske foreninger er de tusindvis af frivillige, der stiller deres tid til rådighed, så landets borgere i alle aldre kan gå til svømning, fodbold, spejder, i aftenskole og meget andet. Nu viser en ny undersøgelse fra Kulturministeriet, at en stor del af de frivillige i de danske foreninger føler sig tynget af bureaukratiske byrder, og at mange overvejer at stoppe som frivillige.

Hele 46 pct. svarer således, at de har overvejet at trække sig fra deres frivillige arbejde. 51 pct. af dem, der har overvejet at stoppe, angiver for meget administrativt arbejde som én af de primære årsager. Det er opgaver som at registrere medlemmer, søge tilskud og lokaler og at administrere foreningens konto i en bank, der trækker tænder ud.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger, at der skal arbejdes for at gøre det lettere at være frivillig.

”Det gør mig trist at høre, at byrderne får frivillige ildsjæle til at miste gejsten. Vi er nødt til at gøre noget ved problemerne. Vi kan nok desværre ikke fjerne alle byrder, men vi kan forhåbentlig rydde ud i nogle regler, vejlede bedre eller oplyse om, hvilke muligheder der allerede findes”, siger hun til Kulturministeriets hjemmeside.

DFS: Foreningslivet belastes af for mange regler og krav

Undersøgelsen er foretaget af Kulturministeriet i samarbejde med DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidræt, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), og i alt 2470 respondenter har gennemført det spørgeskema, som de førnævnte organisationer har sendt ud til deres medlemsforeninger.

Spørgeskemaundersøgelsen har været målrettet de frivillige i foreningerne, der har administrative opgaver. Det er fortrinsvis ledere/formænd, bestyrelsesmedlemmer og kasserere, der har svaret.

De fleste besvarelser er kommet fra frivillige i idrætsforeninger og spejderforeninger, som har været aktive i mere end 5 år i den pågældende forening. Der er dog også besvarelser fra frivillige på aftenskoler, i amatørkulturelle foreninger, rollespilsforeninger, musikforeninger og mange andre.

Per Paludan Hansen, formand for (DFS), genkender problemet med de bureaukratiske benspænd.

”Det er præcis den hverdag, jeg kender fra de folkeoplysende foreninger, hvad enten det er aftenskoler, idepolitiske foreninger eller amatørkulturelle foreninger. Foreningslivet belastes af alt for mange regler og krav,” siger han til DFS’s hjemmeside.

Han påpeger, at landets aftenskoler også er foreninger, hvor bestyrelsesarbejdet er frivilligt, og i de mindre skoler er noget af driften også lagt i hænderne på frivillige.

”For dem kan folkeoplysningsloven være besværlig og begrænsende. I dag har borgerne, ikke mindst de unge, en helt anden tilgang til fritidsaktiviteter, end da loven blev vedtaget. Den er simpelthen ikke tidssvarende,” siger Per Paludan Hansen til DFS’s hjemmeside.

DUF: Politikerne skal i arbejdstøjet

Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF, kalder det for meget alvorlige tal og mener, at der er akut brug for, at politikerne tager ansvar.

”Det er mit klare indtryk, at alle de politiske partier på Christiansborg er villige til at tage hånd om problemet. Nu skal der handling bag de gode intentioner. For vi kan ikke holde til at frivillige stopper deres engagement på grund af papirarbejde og bureaukratisk bøvl,” siger hun til DUF’s hjemmeside.

Især mødet med bankerne skaber udfordringer og ekstraarbejde for de frivillige. Det skal der laves om på, mener Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

”Det skal være muligt at gøre mødet med bankerne meget bedre og billigere for foreninger og på samme tid leve op til samfundets krav om hvidvaskregler,” siger hun til DGI’s hjemmeside.

I undersøgelsen har deltagerne haft mulighed for at komme med forslag til løsninger. Blandt ideerne er at gøre det lettere at ansøge om tilskud hos kommuner, at gøre tildelingen af lokaler mindre besværlig, at lette processen for at registrere medlemmer og at reglerne om hvidvask lempes for foreninger.

Find rapporten med resultater fra spørgeskemaundersøgelsen om bureaukratiske byrder på Kulturministeriets hjemmeside.

Læs lignende nyheder

Idan Forum netværksmøde
Idan Artikel 18.11.2022
Frivillighed: Ledelsen skal lede og lave langsigtede løsninger frem for brandslukning
Sammenhængskraft
Idan Artikel 23.09.2022
Idan skal udvikle redskab til at måle sammenhængskraft i foreninger
Foto: Anthony Harvie/GettyImages
Idan Vifo Artikel 09.05.2022
Benspænd for foreninger går på tværs af kommuner og ministerier
Ung fodboldtræner og børn
Idan Artikel 10.03.2022
Unge skal hjælpe andre børn og unge ind i aktive fællesskaber på Mors
Basketballspillere på havnen
Vifo Idan Artikel 01.09.2021
Ny viden fra foreninger i Aarhus Kommune om betydningen af fællesskaber
Bål med flammer
Vifo Idan Artikel 10.06.2021
40 pct. af danskerne udførte frivilligt arbejde i 2020
Frivillige deler vand ud
Idan Artikel 03.06.2021
Idrætslivet beskæftiger 30 pct. af de frivillige i Danmark
Ældre dyrker yoga. Foto: GettyImages/RgStudio
Vifo Idan Artikel 29.10.2020
Socialt samvær tiltrækker motionsfrivillige til Ældre Sagen