Idan Artikel 17.02.2021

Menneskerettigheder skal være topprioritet i europæisk idræt

Europarådet er i gang med at revidere det Europæiske Idrætscharter, der kan danne grundlag for de nationale idrætspolitikker i medlemslandene. I den proces bliver der lagt stor vægt på menneskerettigheder.

Menneskerettigheder i idræt er strøget helt til tops på  Europarådets dagsorden. Årets konference for ministre med ansvar for sport blev holdt i online etaper hen over vinteren, og her besluttede ministrene sig for de principper, der skal gælde for den kommende revision af det europæiske charter for idræt. Samtidig vedtog de en særlig resolution om menneskerettigheder i idræt.

Det europæiske idrætscharter fastlægger de grundlæggende principper for de nationale idrætspolitikker og inspirerer politikere og medlemslandene til at forbedre deres eksisterende lovgivning på idrætsområdet og udvikle gode rammer for idræt.

Charteret er fra 1992 og blev senest opdateret i 2001, og nu skal det revideres for at tage højde for de seneste udviklinger på området.

Respekt for menneskerettigheder i idræt er et af de aktuelle områder, som ministrene har haft øje på siden deres forrige konference i 2018 og ønsker at gøre noget ved. Som Europarådets vicegeneralsekretær, Gabrielle Battaini-Dragoni, sagde i sin tale på ministerkonferencen:

”I 2018 var jeg imponeret over den klare forståelse af de udfordringer, som idrætten står over for i dag: Globalisering, kommercialisering og den øgede synlighed af idræt har både ændret karakteren af menneskerettigheder og lovovertrædelser og gjort dem mere synlige i offentligheden. Seksuelle overgreb på børn, udnyttelse af atleter og ansatte, og dårlig adgang til at få afgjort sager ved domstole og voldgifter. Det var blandt de udfordringer, som dengang blev identificeret som nogle, der kræver handling.”

40 af Europarådets 48 medlemslande samarbejder inden for rammen af det såkaldte Enlarged Partial Agreement on Idræt (EPAS). Danmark meldte sig ud af EPAS fra 2019 og deltog heller ikke i årets ministerkonference.

Men de øvrige lande slog fast, at EPAS sammen med idrætsbevægelsen skal gøre menneskerettigheder til en topprioritet og blandt andet fokusere på at beskytte atleters økonomiske og sociale rettigheder.

Ministrenes resolution om menneskerettigheder opfordrer også alle Europarådets medlemslande til at

  • øge beskyttelsen af børns rettigheder
  • fremme muligheden for at afprøve sager ved domstole og voldgifter og få en retfærdig rettergang inden for idræt
  • forhindre, bekæmpe og forholde sig til vold, diskrimination, seksuelle overgreb og hadtale
  • søge større lighed mellem kønnene
  • værne om pressefrihed inden for idrætetns verden
  • forsvare atleters ret til ytringsfrihed og ret til at organisere sig
  • fremme inklusivitet og diversitet i idræt
  • bruge idræt som et centralt redskab til at forbedre borgernes fysiske form og mentale helbred

“For at sikre, at menneskerettigheder gennemsyrer hele idrætsområdet, er det nødvendigt at både regeringer, idrætsorganisationer og erhvervslivet stiller sig bag ønsket. Og denne resolution er et modigt og vigtigt skridt i den retning,” sagde Gabrielle Battaini-Dragoni.

Processen med at revidere det Europæiske Idrætscharter skal efter planen være færdig i september 2021.

Læs mere (på engelsk)

Læs The European Sports Charter

Læs også Resolutionerne om revisionen af det europæiske charter for idræt og menneskerettigheder i idræt

Læs mere om Europarådets 16. Sportsministerkonference