Idan Artikel 27.08.2019

Mød Idan på Aalborgs nye Idrætsmøde

Idrættens Analyseinstitut (Idan) er en af Aalborg Kommunes samarbejdspartnere under afholdelsen af Idrætsmødet 2019. På mødet er Idan repræsenteret under åbningsdebatten og faciliterer desuden selv tre debatter med afsæt i instituttets nyeste undersøgelser af idræt for socialt udsatte.

Idrætten har fra 2019 fået sit helt eget folkemøde, og Aalborgs havnefront danner rammerne for størstedelen af programmet. Idrætsmødet åbner torsdag den 29. august, og frem til og med søndag den 1. september er programmet fyldt op med foredrag og debatter, der bringer forskellige temaer inden for idræt og bevægelse op. Derudover vil det være muligt at deltage i en række aktiviteter og konkurrencer.

Den 29.-30. august arrangerer Idrætsmødet en konference, hvor Idan er stærkt repræsenteret. Under konferencen vil en bred vifte af aktører inden for den danske idrætssektor videndele, netværke og forsøge at inspirere til fremtidens idræt. Idans direktør, Jakob Rathlev, deltager i konferencens åbningsdebat om torsdagen, hvor paneldeltagerne kaster deres blik på idrættens fremtidige udfordringer, trusler og muligheder.

Fredag står Idan for tre debatter på ’Bane 3’ med fokus på idræt for socialt udsatte. Programmet for Idans debatter er som følger:

Idrætstilbud til socialt udsatte voksne – Potentiale for uformel udviklingsrejse, fredag den 30. august, 9.00-9.45: 

Den første debat tager afsæt i Idans undersøgelse af idrætstilbud specifikt målrettet socialt udsatte voksne. Studiet peger på, at det med det rette organisatoriske setup kan lykkes at skabe tilbud, som appellerer til sårbare målgrupper, der oplever positive effekter ved at deltage. Efter en præsentation af centrale resultater og anbefalinger er der debat med afsæt i spørgsmålet: Hvordan sikrer man de bedste vilkår for udsatteidrætten blandt voksne i fremtiden?

Udover Idans vicedirektør, Maja Pilgaard, vil følgende være med i debatpanelet:

 • Even Ramsland, stifter af Recovery Bulls
 • Cliff Caltoft, formand for LVS og Sport for LIVET
 • Mogens Damgaard, Idræt for Sindet i DAI 
 • Martin Pedersen, sekretariatsleder, OMBOLD
 • Bent Clausen, bestyrelsesmedlem, DIF
 • Kommune (følger)

Aktivt fritidsliv for socialt udsatte børn og unge, fredag den 30. august, 9.50-10.35:

Idan har offentliggjort en ny rapport, der undersøger, hvordan økonomisk støtte til udsatte børn og unge kan sikre et fritidsliv på lige fod med andre børn. Men både rammer og relationer bør være på plads i arbejdet med at hjælpe udsatte børn ind i det etablerede fritidsliv. Efter en præsentation af centrale resultater og anbefalinger fra rapporten er der debat med fokus på følgende spørgsmål:

 • Hvordan sikrer man de bedste vilkår for at hjælpe børn og unge fra udsatte familier til et aktivt fritidsliv i fremtiden?  
 • Er økonomisk støtte vejen frem?
 • Hvordan sikres det bedste relationsarbejde, og er det vigtigt, at tilbud til udsatte børn og unge foregår i folkeoplysende foreningsregi?  

Panelet består af:

 • Maja Pilgaard, vicedirektør, Idan
 • Troels Rasmussen, vicedirektør, DGI Inklusion
 • Erik Haumann, sekretariatsleder, BROEN
 • Morten Bo Andersen, direktør, GAME
 • Lone Johansen, sektionsleder, Red Barnet
 • Kommune (følger)

Fremtidens arbejde med socialt udsatte mellem offentlig støtte og fondenes rolle, fredag den 30. august 11.00-11.45:

Den tredje debat kredser om de mange aktører og støtteordninger inden for arbejdet med idræt og socialt udsatte. Mens nogle aktører modtager fast forankret statslig støtte, lever andre aktører af fonds- og puljemidler. Fondene spiller en stor rolle for udsatte borgeres fritidsliv. Hvordan arbejder fondene med området, og hvad er deres fremtidige rolle i samspil med aktører på idræts- og socialområdet, stat og kommuner?I debatten om disse spørgsmål deltager:

 • Vibeke Lybecker, fondsrådgiver og programchef, VeluxFonden
 • Jon Gerner, projektchef, Nordea-fonden
 • Nuuradiin S. Hussein, 2. viceborgmester, Aalborg Kommune

Fokus på bevægelse og viden om bevægelse

Formålet med Idrætsmødet er at forene et folkemøde med en idrætsfestival. Bag initiativet står Aalborg Kommune og flere organisationer – herunder Idan, DIF og Team Danmark samt uddannelses- og forskningsinstitutioner. Idrætsmødet skal sætte fokus på bevægelse og bredde- såvel som eliteidræt, og derfor er det muligt for alle deltagere at være med i aktiviteter og konkurrencer.

Det er ikke kun bevægelse, men også viden om bevægelse, Idrætsmødet sætter på dagsordenen. Med inspiration fra blandt andet Folkemødet og Kulturmødet er der adgang til mange forskellige foredrag og debatter med fokus på nutidens og fremtidens idræt samt idrættens værdi for og rolle i samfundet.

Læs mere