Idan Artikel 24.10.2007

Motions- og sportsvaner under lup

Over 11.500 borgere i Danmark spørges i de kommende uger om deres sports- og motionsvaner.

Skrevet af: Redaktionen

Hvordan udvikler motions- og sportsvanerne sig i Danmark? Hvilke former for motion og sport dyrker vi i Danmark? Hvor gør vi det? Hvor ofte? Og hvilke forhold spiller ind på vores valg eller fravalg af motion og sport?

Nogle af disse spørgsmål skal den hidtil største landsdækkende danske undersøgelse på området belyse. Siden 1964 har forskellige aktører syv gange foretaget lignende undersøgelser. Den nye undersøgelse vil give et unikt indblik i befolkningens motions- og sportsvaner og udviklingen siden 1964.

Tirsdag udsendte Epinion Capacent på vegne af Idan undersøgelsens spørgeskema til et repræsentativt udsnit på over 8.000 voksne borgere over 15 år og over 3500 børn i alderen 7-15 år. Deltagerne er udvalgt til at være med i undersøgelsen ved et såkaldt CPR-udtræk, som er godkendt af Datatilsynet. Spørgeskemaerne kan besvares på papir eller via internettet.

Undersøgelsen af befolkningens motions- og sportsvaner 2007 koordineres af Idrættens Analyseinstitut og Epinion Capacent og gennemføres i samarbejde med og med økonomisk støtte fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Lokale og Anlægsfonden, Kulturministeriet, Friluftsrådet, Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), Team Danmark og Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF).

Idan skriver på vegne af de indsamlede data en rapport, som forventes at blive offentliggjort her på hjemmesiden i sommeren 2008.