Idan Artikel 12.07.2007

Ny EU-hvidbog om sport

EU-Kommisionen har netop lanceret sin ventede hvidbog om sport. Blandt andet er doping og fysisk inaktivitet på dagsordenen.

Skrevet af: Redaktionen

Europa-Kommissionen har vedtaget sit første omfattende initiativ om sport. Formålet med hvidbogen er at opstille strategiske mål for sportens rolle i EU. Hvidbogen er resultatet af to års brede høringer af sportsorganisationer som De Olympiske Komitéer og sportsforbund samt medlemsstaterne og andre berørte parter har gennemført.

Mange indsatsområder

Hvidbogen beskriver en række indsatsområder som Kommissionen vil gøre til en del af sit arbejde de kommende år. Blandt andet er doping og fysisk inaktivitet på dagsordenen, men også sportens økonomiske betydning får ord med på vejen.

Blandt andet vil Kommissionen udvikle nye retningslinjer for fysisk aktivitet, og etablere et flerårigt EU-netværk for sundhedsgavnlig fysisk aktivitet. Desuden vil Kommissionen arbejde for en at fremme en koordineret EU-strategi mod doping, f.eks. ved at støtte oprettelsen af et netværk af de nationale antidopingorganisationer.Hvad angår sportens økonomiske betydning er det planen at udvikle metoder, der bedre kan monitorere de økonomiske effekter af den sportslige aktivitet på tværs af medlemslandene. Til oktober holder Kommissionen en konference for at drøfte hvidbogen med de berørte parter på sportsområdet.