Idan Artikel 01.05.2018

Ny forebyggelsespakke skal fremme fysisk aktivitet

Let adgang til idrætsfaciliteter for alle borgere og fuld implementering af 45 minutters bevægelse dagligt i folkeskolen er blandt de prioriterede områder i Sundhedsstyrelsens nye forebyggelsespakke om fysisk aktivitet.

Skrevet af: Jonna Toft

Med en ny forebyggelsespakke om fysisk aktivitet giver Sundhedsstyrelsen en række anbefalinger til kommunerne om, hvordan de kan give borgere i alle aldre bedre muligheder for at være mere fysisk aktive hele livet.

Formålet med forebyggelsespakken er at understøtte kommunernes arbejde med at fremme fysisk aktivitet, så man i højere grad forebygger sygdom og understøtter god trivsel hos borgerne.

Det kan godt betale sig for kommunerne, fremgår det af forebyggelsespakken: Merudgiften for en gennemsnitskommune til borgere, der er fysisk inaktive, er på 24 mio. kr. årligt.

Listen med anbefalinger er lang og spænder over:

 • Byplanlægning, der fremmer fysisk aktivitet i hverdagen
 • Infrastruktur, der fremmer aktiv transport
 • Samarbejde på tværs af forvaltningsområder for at fremme fysisk aktivitet
 • Let adgang til udearealer og idrætsfaciliteter
 • Fysiske rammer, der fremmer bevægelse, i kommunens daginstitutioner, på arbejdspladserne, ved ældreboliger og plejecentre
 • En aktiv bevægelseskultur i kommunens institutioner
 • Fremme af motion og bevægelse i skolen og på ungdomsuddannelser.

Hvis en kommune er nødt til at prioritere mellem de mange indsatser, anbefaler sundhedsstyrelsen, at kommunen bør have ekstra fokus på fire områder:

 1. Planlægning af byer, infrastruktur og udearealer, der understøtter alle borgeres muligheder for at være fysisk aktive i hverdagen.
 2. Let adgang til idrætsfaciliteter i nærområdet for alle borgere.
 3. Fuld implementering af 45 minutters bevægelse og fysisk aktivitet om dagen i folkeskolen, hvor noget af tiden bruges på fysisk aktivitet med moderat og høj intensitet.
 4. Systematisk fokus på motorik og bevægelse i dagtilbud.

Læs mere