Idan Vifo Artikel 24.10.2022

Ny interesseorganisation skal være talerør for kommunale idrætsråd og -samvirker

I slutningen af september blev organisationen Danske Idrætsråd & Samvirker (DIS) oprettet ved en generalforsamling i Fredericia. DIS får til opgave at pleje de kommunale idrætsråd og -samvirkers interesser på et regionalt og nationalt niveau.

Kommunernes idrætsråd og -samvirker har nu fået deres egen interesseorganisation, Danske idrætsråd & Samvirker (DIS), og ved den stiftende generalforsamling i Fredericia blev Jørn C. Nielsen valgt til formand for den nye organisation. Han har været formand for Slagelse Idræts Råd siden 2010.

DIS skal arbejde for at lette det enkelte idrætsråds arbejde og styrke idrætsrådene til gavn for den lokale idræt i kommunen. DIS har også en ambition om at være idrætsrådenes talerør på et regionalt og nationalt plan, skriver DIS i en pressemeddelelse.

"Vi vil i DIS tale ind i den lokalpolitiske dagsorden og de forskelle, der sker på kommunalt niveau," siger Jørn C. Nielsen.

Forskellene kan handle om udgifter til fritidsaktiviteter, og hvordan kommunerne håndterer idræt, idrætspuljer, vedligeholdelse af fritidsaktiviteter og medlemstilskud.

Organisationen er ment som en støttefunktion til de 68 lokale idrætsråd, der eksisterer på landsbasis, og den vil også tale foreningernes sag, når folkeoplysningsloven skal ændres.

"Folkeoplysningsloven har stor betydning for, hvor meget medlemstilskud eller lokaletilskud foreningerne får, og her giver det god mening, at DIS er idrættens talerør og en vigtig samtalepart i den debat," siger Jørn C. Nielsen. 

Vifo: Idrætsrådene skal arbejde for tættere relation til de lokale idrætsforeninger

Videncenter for Folkeoplysning og Idrættens Analyseinstitut har i et stort projekt kortlagt samrådenes rolle og tilstand i de danske kommuner. Bag projektet står senioranalytiker Malene Thøgersen, og hun oplever, at der lokalt er en ambition blandt idrætsrådene om, at de gerne vil spille en større rolle, end de gør i dag.

”Vores undersøgelse af samråd på lokalt plan viser, at idrætssamrådene ganske vist har en relativ stor grad af indflydelse sammenlignet med andre typer af samråd, men alligevel oplever mange idrætssamråd udfordringer med at få indflydelse nok på de kommunale beslutninger på området,” siger hun.

Hun påpeger, at der er et potentiale for, at idrætsrådene i mange kommuner kan arbejde på at få en tættere relation til de lokale idrætsforeninger.

”Hvis den nationale organisation skal have slagkraft, kan det være vigtigt, at man også lokalt arbejder på at skabe en tæt kobling mellem idrætssamrådene og deres bagland, så repræsentationen fungerer hele vejen op,” siger hun.

Der er valgt yderligere fire personer til bestyrelsen for DIS: John Sørensen (valgt til næstformand), Charles Damholt, Ole Hansen og Karsten Elkjær.

Find Vifo og Idans rapporter over samrådenes tilstand i de danske kommuner her

Møde og kaffe. Foto: Pixabay
Vifo Idan Udgivelse februar 2021
Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet. En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lokale samråd
Ældre til møde. Foto: GettyImages/Alvarez
Idan Vifo Udgivelse januar 2022
Lokale samråd som bindeled mellem kommune og foreningsliv. Samrådenes roller og potentialer i fire casekommuner
Unge fodboldspillere jubler. Foto: Getty Images/Kevin Dodge
Vifo Idan Udgivelse januar 2022
Foreninger mellem aktiviteter, samråd og kommuner: Foreningers positionering og samfundsmæssige engagement i fire casekommuner