Idan Artikel 11.10.2012

Ny rapport evaluerer idræt for vanskeligt stillede børn

En ny evalueringsrapport fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet samler op på erfaringerne fra puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og den effekt, puljen har haft.

Skrevet af: Ditte Toft

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, har offentliggjort evalueringen af den statslige pulje til idræt for vanskeligt stillede børn. Evalueringen er rekvireret af Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet, som har stået for puljen. Med afsæt i 53 projekter, som har modtaget støtte fra den i alt 40 mio. kr. store pulje, vurderer evalueringen virkningen af de støttede projekter, ligesom den videreformidler resultaterne af puljen som helhed. Projekter inden for fire delområder har modtaget støtte og indgår i evalueringen:

  • Idræt for anbragte børn og unge
  • Idræt for børn af vanskeligt stillede forældre og børn og unge af anden etnisk herkomst end dansk 
  • Idræt for børn og unge med handicap 
  • Idræt for børn og unge med overvægt

Bredt erfaringsgrundlag

Målet med puljen var i større grad at involvere den brede målgruppe af vanskeligt stillede børn og unge i idrætsforeningernes tilbud, og mange i målgruppen har også fundet vej til idrætsforeningerne som følge af projekterne. 

Evalueringsrapporten belyser de mange erfaringer, som er gjort på baggrund af projekterne og puljen. Blandt andet ser den nærmere på karakteristika ved projekter for de forskellige delmålgrupper, organisering af projekter og tendenser på tværs af projekter, som har haft succes, men stiller også kritisk spørgsmål til dele af puljearbejdet. Desuden kommer evalueringen med en række anbefalinger til refleksion i det fremadrettede arbejde med idræt for vanskeligt stillede, udsatte og andre særligt målgrupper. SDU fremlægger den 11. oktober resultaterne på en konference på Gerlev Idrætshøjskole, hvor også udvalgte projekter, som har modtaget penge fra puljen, præsenterer deres erfaringer i arbejdet med målgruppen af vanskeligt stillede børn.

Læs mere om evalueringen

 
 
Download pixi-hæfte 
Besøg CISC’s hjemmeside om konferencen med links til udgivelserne
Læs Kulturministeriets nyhed om evalueringen