Idan Artikel 02.12.2022

Ny undersøgelse af idrætsefterskoler fokuserer på elevernes oplevelse af fællesskab

I en ny undersøgelse har FIIBL og SDU’s Center for Grundskoleforskning kortlagt livet på landets idrætsefterskoler. Den er den første af sin slags og giver et indblik i tilværelsen på de efterskoler, hvor hverdagen er præget af idræt.

Skrevet af: Johan Vad Knudsen
Nøgleord: Børn og unge Motion

Eleverne på landets idrætsefterskoler dyrker i gennemsnit 13,5 timers idræt om ugen, og de mest populære linjefag er fodbold, gymnastik, håndbold, dans og badminton. Det fremgår af Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022, der er blevet til i et samarbejde mellem FIIBL (Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring) og SDU’s Center for Grundskoleforskning.

I alt har 44 efterskoler medvirket i undersøgelsen, og der er blevet indsamlet besvarelser fra 5775 elever. Undersøgelsen, der er den første af sin slags, har haft fokus på undervisning, fælles idrætsaktiviteter, elevernes trivsel og livet udenfor undervisningen.

Sofie Schulze Morley, videnskabelig assistent ved SDU, har været med til at lave undersøgelsen. Hun fortæller, at rapporten er blevet til, fordi der mangler forskning på området til trods for, at efterskolerne har en fremtrædende plads i samfundet og måske har noget at bidrage med i en tid, hvor trivslen blandt unge er faldende.

”Med den stigende udfordring med unges mistrivsel er det naturligt at rette opmærksomheden mod efterskolerne og deres fokus på at skabe stærke fællesskaber. Det gør det interessant at dykke ned i, hvordan hverdagen på idrætsefterskoler er bygget op, hvordan idrætsefterskoler lykkes, og om idrætten spiller en rolle heri. Rapporten er med til at tegne nogle generelle linjer op, som vi ser frem til at gå endnu mere i dybden med,” siger hun.

Fællesskabet opleves stærkest i fritiden og idrætsundervisningen

Derfor er eleverne er blandt andet blevet spurgt til fællesskabsfølelsen på skolerne og deres trivsel og relationen til lærerne.

"I forhold til fællesskaberne på idrætsefterskolen ser vi, at eleverne i højest grad oplever at være en del af fællesskaberne i fritiden og i idrætsundervisningen. Vi kan også se, at de elever, der i højere grad oplever at engagere sig i fællesskabet, også i højere grad oplever at være en del af fællesskabet,” siger Sofie Schulze Morley.

84 pct. svarer, at de føler sig som en del af fællesskabet på hele skolen, og 89 pct. svarer, at de føler sig som en del af fællesskabet i idrætsundervisningen.

Omkring 70 pct. af de adspurgte efterskoleelever har fællesgymnastik på skemaet. Et klart flertal af eleverne lægger vægt på, at fællesgymnastikken skaber en stærk følelse af fællesskab.

Eleverne er også blevet spurgt ind til deres idrætsmæssige fremtid. 85 pct. af eleverne vil fortsætte med at dyrke den samme idræt, som de dyrkede før deres efterskoleophold. Over halvdelen overvejer at starte til en ny idrætsgren.

Resultaterne fra Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022 indgår i Ph.d.-projektet ’Idrætsefterskoler – dannelse med krop og sjæl’, der gennemføres af Lise Maria Elkrog-Hansen, ph.d.-studerende ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU. Hun undersøger i sit ph.d.-projekt, hvilken rolle idrætsefterskolerne har for unges udviklings- og dannelsesprocesser.

Download rapporten

Andre Udgivelse oktober 2022
Idrætsefterskoleundersøgelsen 2022

Læs flere nyheder om børn og unges idrætsvaner her

Per Rud, sportsdirektør
Idan Artikel 14.03.2023
Fodboldprojekt i Køge: Vi vil være en klub for de fleste og de bedste
Ung mand i fitnesscenter
Idan Podcast 10.01.2023
Danskernes motions- og sportsvaner: Unge (3:5)
Teenagere dyrker motion
Idan Kommentar 07.12.2022
Idrætsdanmark skal være bedre gearet til unges eksperimenter
Piger løber på gaden
Idan Artikel 03.11.2022
Unge i idrætten: Idrætsdeltagelsen falder, tidsforbruget stiger, og der eksperimenteres med mange idrætsaktiviteter
Folk der løber i en park
Idan Artikel 25.10.2022
Baggrundsrapport om idrætsvaner giver ny indsigt i sammenhængen mellem trivsel og idrætsdeltagelse
Glade og aktive piger
Idan Vifo Artikel 25.08.2022
Fritidsaktiviteter øger unges chance for et job senere i livet
Børn der leger udenfor
Idan Artikel 15.08.2022
Størstedelen af danske børn og unge er ikke aktive nok trods gode muligheder for bevægelse
Mand laver håndværk
Idan Artikel 10.08.2022
Flere unge på erhvervsuddannelser er ikke interesserede i at være mere fysisk aktive