Idan Artikel 15.02.2007

Nyhedsbrev: Idrætsvaner under lup

En række af idrættens interessenter er med Idan som koordinator gået sammen om at undersøge danskernes idrætsvaner. Læs hele historien i Idans nyhedsbrev.

Skrevet af: Redaktionen

Siden 1964 har forskellige parter med relation til dansk idræt syv gange foretaget større undersøgelser af danskernes idræts- og motionsvaner.

Hidtil har der ikke været nogen regelmæssighed eller fast forankring af undersøgelserne, men nu sikrer et fælles initiativ mellem en række af idrætslivets væsentligste interessenter, at danskernes skiftende idræts- og motionsvaner kommer under grundig lup med større regelmæssighed.

I første omgang skal Idrættens Analyseinstitut (Idan) i løbet af efteråret koordinere gennemførelsen af en større kortlægning af såvel børns som voksnes idrætsvaner.

Forud for undersøgelsen går et grundigt forarbejde, hvor erfaringerne fra tidligere undersøgelser og ikke mindst de forskellige ønsker fra aktørerne på idrætsområdet til fremtidige undersøgelser skal trækkes med ind i den nye undersøgelse, som Idan skal afrapportere i foråret 2008.

Initiativet ventes finansieret i fællesskab af Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Kulturministeriet, Friluftsrådet, Dansk Firmaidrætsforbund og Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF), der samtidig udgør projektets styregruppe.