Idan Artikel 12.11.2020

Nyt initiativ vil styrke forståelsen af idræt som branche i Danmark

IdrætsPlatformen Danmark vil skabe et forum, hvor alle aktører i den danske idrætssektor kan udvikle deres kompetencer og finde nye samarbejdspartnere.

Dansk idræt udvikler sig hele tiden. Frivillige i foreninger suppleres af stadig flere ansatte og private aktører, der udbyder sport og motionsaktiviteter til danskerne. Området professionaliseres gennem nye uddannelser, og strukturerne i idrætslivet udfordres af ny teknologi og demografiske forandringer.

Disse og en række andre udviklinger er baggrunden for IdrætsPlatformen Danmark, der henvender sig til alle aktører i den danske idrætssektor. Formålet er at skabe et forum, hvor interesserede kan udvikle deres kompetencer, finde nye partnere at samarbejde med og sammen udvikle en stærkere identitet som branche.

”IdrætsPlatformen vil skabe en klarere forståelse af idrætten som et beskæftigelsesområde og være med til at drive kompetenceudvikling og afbalancerede overvejelser om, hvordan man bedst udvikler den samlede idrætssektor som professionelt felt såvel som en frivillig sektor i de kommende år,” forklarer direktør Henrik Brandt i en artikel på IdrætsPlatformens hjemmeside.

IdrætsPlatformen blev stiftet i juni 2020 med advokat Enver Hansen som formand og idrætsanalytiker Maja Pilgaard som næstformand og er nu klar med en hjemmeside og de første aktiviteter.

Temagrupper er en helt central aktivitet for IdrætsPlatformen, der er i gang med at oprette godt 20 temagrupper under fem forskellige overskrifter: innovation & entreprenørskab, trends og tendenser, idrættens rum og rammer, sundhed og trivsel og stærke idrætsaktører.

Men IdrætsPlatformen vil være mere end møder og faglige aktiviteter, siger direktør Henrik Brandt.

”Ambitionen er, at vi gennem medlemmernes engagement og investering af midler og tidsmæssige ressourcer i foreningen får så stor en føling med mange af frontløberne i den brede danske idrætssektor, at vi kan være med til at formidle nye samarbejder, nye ideer og bredere inddragelse på tværs af hele den brede sektor,” forklarer han i en artikel på platformens hjemmeside.

IdrætsPlatformen planlægger at skabe indtægter gennem kontingenter fra medlemmer, gebyrer for at deltage i temagrupper og arrangementer, donationer og store og små samarbejder og partnerskaber med eksterne aktører. Ifølge hjemmesiden håber IdrætsPlatformen med tiden at kunne bemande et sekretariat med 2-3 ansatte, som kan stå for aktiviteterne.

Læs mere