Idan Artikel 12.01.2022

Nyt partnerskab: Idan skal sætte viden i spil til Idrættens Branchedage 2022

Til Vejen Konferencen i år er Idan igen med til at sætte dagsordenen, når en bred kreds af interessenter på tværs af den danske idrætssektor deltager i Idrættens Branchedage, som løber af stablen i dagene 26.-28. september 2022. Formålet er at bringe instituttets viden i spil sammen med og over for andre aktører fra idrættens verden.

Et gammelt samarbejde genopstår i nye klæder, når Idrættens Analyseinstitut (Idan) igen skal være med til at afvikle Vejen Konferencen. Denne gang sker det i et nyskabende partnerskab med Vejen Idrætscenter, IdrætsPlatformen Danmark og Halinspektørforeningen (HI), som vil kombinere den velkendte idrætskonference med HI’s brancheudstilling for idrætsfaciliteter. Idrættens Branchedage 2022 foregår i dagene 26.-28. september.

Nytænkning af konferenceformatet

Selve Vejen Konferencen afvikles mandag 26. september frem til middag dagen efter med hovedtemaet ’Idrætsmiljøer som dynamo for sundhed, fællesskaber og lokal udvikling’. Blandt temaerne er også bæredygtighed og grøn omstilling i faciliteterne, mens fremtidens arbejdsstyrke fra landets efterhånden mange idrætsrelaterede uddannelser også bliver et fokuspunkt i løbet af dagene.

Fra tirsdag middag overtager den store udstilling ’Idræt, Kultur, Fritid’ gulvarealerne i næsten alle haller og fællesarealer i Vejen Idrætscenter med plads til mere end 100 udstillere fra idræts- og fritidsbranche. Det hele afrundes onsdag 28. september med en række mindre workshops, hvor der bliver fokus på faglig fordybelse og at skabe frugtbare relationer blandt deltagerne.

Idans direktør Troels Rasmussen ser partnerskabet som en god mulighed for at nytænke Vejen Konferencen og de anvendte konferenceformater.

”Som et analyseinstitut er det vigtigt for os at være der, hvor de centrale emner i idrætten bliver lagt på bordet og debatteret. Ved at kombinere konferencen med en udstilling er der også en chance for, at en ny målgruppe i det danske idrætsliv deltager i arrangementet, hvilket kan synliggøre nye emner, som vi på sigt kan hjælpe med at belyse med undersøgelser og analyser,” fortæller Troels Rasmussen.

Han peger på, at Idan har en lang tradition med at afvikle og deltage i konferencer med fokus på idrættens udfordringer og også tidligere har været med at til arrangere konferencer i Vejen Idrætscenter med op til omkring 500 deltagere.

”Derfor virkede det helt naturligt at gå med i det nye partnerskab. Vi tror på, at vi kan arrangere, etablere og afvikle en idrætskonference, hvor deltagerne efterfølgende går hjem med de nyeste data på det danske idrætsområde og kan anvende dem i deres daglige arbejde,” siger han.

Fingeren på idrætspulsen

Forventningerne er, at Idrættens Branchedage 2022 vil samle fagpersonale fra landets idrætsfaciliteter, beslutningstagere fra kommunale forvaltninger, idrætsorganisationer samt idræts- og serviceudbydere. Samtidig vil arrangementet også tage højde for start-ups og leverandører til idræts- og fritidsbranchen. På den måde bliver arrangementet et idrætsmekka, hvor forskellige erfaringer og kompetencer kan krydse hinanden på tværs af drivkræfterne i den danske idrætssektor.

Deltagerne får også rig mulighed for at netværke i forbindelse med arrangementet. Vejen Idrætscenter ser nemlig frem til at lægge sine moderne rammer til rådighed for vidensdeling, mens aktørerne bag programmet også lægger stor vægt på netop den del.

”Vi glæder os til at medvirke i et samarbejde med en masse kompetencer, som blandt andet bygger på store erfaringer med idrætskonferencer, vidensdeling og netværksdage. Samtidig kan deltagerne forvente et skarpt program, som bliver udarbejdet og skræddersyet af rutinerede aktører i idrætssektoren, og fremadrettet vil der måske støde endnu flere gode partnere til for at forme Idrættens Branchedage,” fortæller Troels Rasmussen.