Idan Artikel 01.05.2006

Oplæggene fra Idans konference i Odense

Idan har samlet de fleste præsentationer fra konferencen 'Brændpunkter i fremtidens lokale idrætspolitik'. Det er også muligt at høre udvalgte oplæg.

Skrevet af: Redaktionen

Nedenfor finder du med enkelte undtagelser oplæg og præsentationer fra Idans konference i Odense den 20.-21. april 2006.

Oplæggene ligger i samme rækkefølge og omtales med samme titler, som det fremgik af programmet. Bemærk, at der i enkelte tilfælde kan være tale om let redigerede versioner af de oprindelige oplæg.

Du kan også høre flere af oplæggene i deres fulde længde eller i redigerede versioner.

Hør indslag med Preben Staun, Leif Mikkelsen og Bjarne Ibsen fra Odense Studenterradio, 4.05 min.

Fra torsdagens program

Plenum

Kommunalreformen: Udfordringer og forventninger for idrætten og kommunerne

 Preben Staun, medlem af DIF's bestyrelse og konstitueret kommunaldirektør i Trehøje Kommune

Hvilke forandringer i det fremtidige forvaltningslandskab kommer direkte eller indirekte til at påvirke idrættens organisering og kravene til idrætten i fremtiden? Kommer foreningslivet under øget pres for at løse nye opgaver?

Hent oplæg (Power Point) 

Hør oplæg (Windows Media File)

Dansk idrætspolitik under forandring: Mellem frivillighed og statslig styring

 Lektor Bjarne Ibsen, leder af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet

Tendenserne i idrætspolitikken og foreningslivets potentiale for at løse målrettede opgaver for det offentlige.

Hent oplæg (Power Point)

Hør oplæg (Windows Media File)

Vejen til en ny kommunal idrætspolitik

 Niels Henriksen, fritidschef i Gentofte Kommune

En frontberetning fra den proces, det er at udforme en kommunal idrætspolitik. Samtidig har Gentofte allerede draget de første erfaringer af de praktiske effekter af sin nye idrætspolitik.

Hent oplæg (Pdf)

 

Spor 1

Fysik aktivitet i den kommunale planlægning

Steen Tinning, idrætspolitisk sekretær i DGI, medlem af Rådet for Folkesundhed

Hvordan kan kommuner i praksis indtænke fysisk aktivitet i den daglige planlægning – også på områder, som rækker ud over den konkrete idrætspolitik?

Hent oplæg (Power Point)

Den kommercielle fitness-sektor som medspiller

 Cand.scient.adm. Kasper Lund Kirkegaard, idrætsanalytiker fra Idrættens Analyseinstitut

Resultater fra den hidtil mest omfattende undersøgelse af den danske fitness-sektor. Resultater fra helt frisk spørgeskemaundersøgelse og et portræt af sektorens økonomi, organisering, kvalifikationer og potentiale i en idræts- og sundhedspolitisk sammenhæng.

Hent oplæg (Power Point)

Fitness-sektoren som sundhedsleverandør

 Rasmus Ingerslev, administrerende direktør for Fitness.dk

De kommercielle centres potentiale for at bidrage til at løse sundhedspolitiske udfordringer i partnerskab med den offentlige sektor.

Hent oplæg (Power Point)

Hør oplæg (Windows Media File)

Sundhed, fitness og foreningsliv

 Søren Møller, formand for Danske Idræts- og Gymnastikforeninger

Hvor langt kan foreningsidrætten bevæge sig ind på den sundhedspolitiske banehalvdel uden at miste sin identitet – og uden at komme i konflikt med eksempelvis de kommercielle motionscentre?

Hent oplæg (Power Point)

Hør oplæg (Windows Media File)

 

Spor 2

Idrætsdeltagelse i forandring

 Cand.scient.soc. Knud Larsen, forskningsassistent ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet

Hvilke tendenser i børns og voksens idrætsdeltagelse skal kommuner og idrætsorganisationer tage hensyn til i planlægningen? 

Hent oplæg (Power Point)

Fremtidens idrætsfaciliteter og den lokale beslutningsproces

 Torben Frølich, direktør for Lokale og Anlægsfonden

Investeringer i nye og eksisterende idrætsbyggerier kan om noget sætte sindene i kog lokalt. Fonden må ofte gå en balancegang mellem hævdvundne traditioner og kreative ideer, som måske kan stimulere nye grupper til øget fysisk aktivitet.

Hent oplæg (Power Point)

Byggeboom for eliten

 Søren Bang, journalist og researcher på Idrættens Analyseinstitut

Siden 2000 er der blevet investeret 1,7 mia. kr. i nye stadionanlæg og haller, som bruges af danske fodbold- og håndboldklubber i de bedste ligaer. Flere prestigebyggerier er på vej, men hvem betaler egentlig regningen?

Hent oplæg (Power Point)

Hør oplæg (Windows Media File)

Juridiske gråzoner i det kommunale engagement

 Advokatfuldmægtig Mikkel Gudsøe og advokatfuldmægtig Stig Christer Rasmussen, advokatfirmaet Johan Schlüter

Tidens mange kommunale satsninger på eliteidræt, events og prestigebyggerier til professionel idræt bevæger sig ofte i en gråzone mellem almindelig støtte til idræts- og kulturformål og egentlig kommunal erhvervsvirksomhed eller erhvervsstøtte.

Hent oplæg (Pdf)

Hør oplæg (Windows Media File)

Kommunal profilering via sport. Vindere og tabere i det store mediekapløb

 Martin Hedal, medieanalytiker på Idrættens Analyseinstitut

Effekten af tidens mange forsøg på at sikre profil og prestige til lokalområdet gennem målrettede satsninger på eliteidræt og events. Hvad interesserer offentligheden og medierne sig overhovedet for? Hvilke idrætssatsninger giver valuta for pengene, når det kommer til stykket?

Hent oplæg (Power Point)

Hør redigeret version af oplæg (Windows Media File)

Håndboldens sande tilstand. Fra forsamlingshus til lokalpolitisk slagmark

Ulrik Almlund, projektmedarbejder på Idrættens Analyseinstitut

Hvor er håndbolden på vej hen, og i hvilket omfang spiller kommunerne med på holdet i denne stærkt medieeksponerede underholdningsindustri.

Hent oplæg (Power Point)

Hør redigeret version af oplæg (mp3-format)

 

Fra fredagens program 

Plenum

Skatteyderne som sponsor: Maksimering af offentlige idrætssatsninger

Lars Haue-Pedersen, direktør for TSE Consulting

I virkeligheden spiller offentlige midler en vigtigere rolle end kommercielle indtægter for de fleste aktører i dansk idræt, men arbejder det offentlige lige så målrettet og bevidst med investeringerne som den kommercielle sektor?

Hent oplæg (Power Point) 

 

Spor 1

Idræt på gadeplan som integrationsredskab

Specialstuderende Tine Svejgaard Andersen og Kim Nørkjær Feldborg, Afdelingen for Europastudier på Århus Universitet

Fire europæiske integrationsprojekter med fodbold som samlende faktor. Kan sport på gadeplan nå grupper, som foreningslivet ikke får fat i? Kan projekterne med succes designes efter forskellige målgrupper og formål?

Hent oplæg (Power Point)

 

Spor 2

Fra folkeskole til folkehelt? Eliteidræt og uddannelse

 Henrik Sørensen, idrætskoordinator i Esbjerg Kommune

Med udgangspunkt i erfaringerne fra landets første eliteidrætsfolkeskole i Esbjerg fortælles om den stadigt tættere sammenhæng mellem uddannelsesverdenen og kommunale eliteidrætsprojekter – og det skærpede kapløb om talenterne.

Hent oplæg (Pdf)

Kommunen på holdet: Eliteidrætsnetværk og foreningslivet

 Michael Johansen, leder af Odense Kommunes eliteidrætssekretariat 

Hvorfor skal kommunerne overhovedet blande sig i foreningernes elitearbejde, og hvordan sikrer man, at det kommunale engagement også bidrager til en reel udvikling af det lokale idrætsliv?

Hent oplæg (Power Point)

Internationale idrætsbegivenheder og udfordringer til foreningslivet

 Martin Bender, sekretariatschef i Copenhagen Eventures 

Hvordan sikrer man, at foreningslivet også bliver en vinder, når store arrangementer skal tiltrækkes og afvikles, og hvor skal initiativet til at søge en stor idrætsbegivenhed egentlig komme fra?

Hent oplæg (Power Point)

 

Plenum

Politiske forventninger til kommunalreformen og idrætten

 Leif Mikkelsen, medlem af Folketinget (V), tidligere formand for DGI

Forventningerne til udviklingen i forholdet mellem idrætslivet og det offentlige efter strukturreformen. Er idrætten på længere sigt sikret samme lovmæssige forhold som i dag, eller er der ændringer på vej?

Hent oplæg (Power Point)

Hør oplæg (Windows Media File)