Idan Artikel 05.11.2018

Overraskende mange dyrker friluftsliv ved vandet

Mere end tre ud af fire voksne danskere har deltaget i vandorienteret friluftsliv inden for det seneste år, f.eks. gåture ved kysten, badning eller sejlads. Der er et udbredt ønske i befolkningen om at dyrke mere friluftsliv på eller ved vandet, viser kortlægningen ’Blåt Friluftsliv i Danmark’.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Natur

Vi danskere sætter stor pris på at opholde os ved vandet, hvad enten vi går tur ved kysten, sejler, ror kajak eller kano, samler tang, observerer fugle, vinterbader, eller hvad vi nu kaster os ud i.

77 pct. af den voksne befolkning dyrker ’vandorienteret friliftsliv’, som det hedder i en stor kortlægning fra Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Blåt Friluftsliv i Danmark

Rapporten sammenfatter resultaterne af to undersøgelser – en national repræsentativ undersøgelse af vandorienteret friluftsliv i den voksne danske befolkning og en crowdsource-baseret undersøgelse af havfriluftsliv. Kombinationen giver det første samlede og detaljerede landsdækkende videngrundlag om friluftsliv på og ved vandet.

Hele 87,6 pct. af den voksne befolkning har dyrket friluftsliv i en eller anden form inden for det seneste år. Heraf dyrkede 10 pct. kun land-friluftsliv, mens 77,6 pct. dyrkede vandorienteret friluftsliv. 12,4 pct. har ikke dyrket friluftsliv.

To ud af tre ikke-friluftslivsudøvere vil gerne i gang

Men der er et udbredt ønske i befolkningen om at dyrke mere vandorienteret friluftsliv: Det gælder halvdelen af dem, der allerede deltager, og det gælder 58 pct. af dem, der kun deltager i landorienteret friluftsliv.

I den gruppe, der ikke har deltaget i friluftsliv det seneste år, vil hele 64 pct. gerne dyrke mere vandorienteret friluftsliv.

Forskerne har undersøgt barriererne for deltagelse i vandfriluftsliv særdeles grundigt, også blandt den del af befolkningen, som ikke deltager i vandorienterede aktiviteter. Barriererne er især knyttet til deltagerne selv og deres travle liv, mange forpligtigelser og helbred, som det er vanskeligt at ændre på.

Men der er også barrierer af mere strukturel karakter: Afstand er en barriere for hver femte af både de vand- og landorienterede friluftsudøveres deltagelse i vandfriluftsliv. Også mangel på viden om mulighederne for friluftsliv er en barriere, ligesom trængsel.

Mulige tiltag kunne være etablering af flere faciliteter tættere på folks bopæl, der kan reducere afstands- og trængselsproblemer, ligesom der kunne etableres oplysningskampagner og digitale platforme, der giver overblik over mulighederne for vandorienteret friluftsliv, fremhæver forskerne i rapporten.

Hver ottende oplever det som en barriere for deltagelsen i vandorienteret friluftsliv, at de ikke har nogen at følges med. Det vil en større vægt på klubber og foreningers sociale og inkluderende aspekter, fællesarrangementer mv. kunne hjælpe med at overvinde, skriver forskerne.

Hele 92 aktiviteter er kortlagt

Der er stor bredde i de aktiviteter, vi dyrker: hele 92 forskellige aktiviteter er kortlagt. De er samlet i 16 hovedgrupper. De største aktiviteter er:

  • Ture og ophold i tilknytning til vand (64 pct.)
  • Badning/svømning (34,4 pct.)
  • Naturobservationer (20,4 pct.)
  • Vandorienterede kulturaktiviteter (14,6 pct.), f.eks. havnefester og sankthansbål ved vandet
  • Sejlads (12,9 pct.)
  • Indsamling i relation til vand (10 pct.)
  • Lyst- og fritidsfiskeri (9 pct.)
  • Roning (6,2 pct.).

En detaljeret kortlægning viser, hvor aktiviteterne foregår. Sandstrand, hav og sø er de naturtyper, flest har dyrket friluftsaktiviteter i på deres seneste tur mens steder som gadekær, moser, friluftsbade og springvand i parker ligger i bunden af listen over de mest populære vandområder. 

Intensiteten er især høj nær de større byer, hvor der er stor befolkningstæthed.

Hovedmotivet for at dyrke vandorienterede friluftsaktiviteter er især at opleve naturen og landskabet og at få fred og ro. At motionere, at knytte familiebånd og at opleve dyrelivet var vigtigt for omkring halvdelen.

Friluftsrådet mener ifølge deres hjemmeside, at kortlægningen er vigtig at inddrage, når Danmark ifølge et EU-direktiv skal lave en overordnet planlægning af havet, den såkaldte Maritime Fysiske Planlægning inden 2021.

"Når vi ser, hvad havet betyder for folks oplevelser til hverdag og i forhold til turisme, sætter det jo en tyk streg under, hvor vigtigt det er at medtage de rekreative aktiviteter i planlægningen. Den store værdi kan man ikke overse, når man ser på den samlede værdi af havet, og hvilke interesser der er,” siger formand Lars Mortensen i artiklen Danskerne elsker det blå friluftsliv.

Læs mere

 
 
Læs kortlægningen fra Københavns Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning: Blåt Friluftsliv i Danmark