Idan Artikel 18.10.2016

Ph.d.-projekt undersøger ledelse i idrætsanlæg

Idrættens Analyseinstitut og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved SDU har igangsat et treårigt ph.d.-projekt, som skal undersøge ledelse i idrætsanlæg.

Skrevet af: Redaktionen

Idrætsanlæg danner dagligt ramme om tusindvis af børn, unge og voksnes idrætsudfoldelse, og anlæggene er omdrejningspunktet i kommuners indsats på idræts- og fritidsområdet. Selvom mange idrætsanlæg bruges flittigt, er der potentiale for at bringe dem endnu mere i spil i det lokale idræts- og foreningsliv.

Et treårigt ph.d.-projekt skal nu undersøgelse ledernes rolle og betydning for udviklingen af idrætsanlæggene. Ph.d.-projektet udføres af Peter Forsberg og er samfinansieret af Idrættens Analyseinstitut og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

Baggrunden for projektet er bl.a. undersøgelser i en række af landets kommuner foretaget af de to parter gennem de senere år, som viser store forskelle i de enkelte idrætsanlægs brug, benyttelse og relevans for lokalsamfundet såvel som i kommunernes organisering af anlæg og lederes opgaver og kompetencer.

Projektet skal blandt andet afdække følgende spørgsmål:

  • Hvordan udøves ledelse i idrætsanlæg og hvilke opgaver varetager leder? 
  • Hvem er ledere af idrætsanlæg, hvilken uddannelse har de, og hvordan er de rustet til ledelsesopgaven?
  • Hvilken betydning har ledelsen for idrætsanlægs brug, benyttelse og relevans?

Projektet indgår som en del af forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering’, der er støttet af TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden. Projektet løber fra 2016-2019.

Læs mere

 
 
Læs mere om forskningsprojektet på dets temaside.