Idan Artikel 23.05.2017

Piger er pressede i præstationskultur

De første resultater fra Center for Ungdomsstudiers projekt ’Gode Idrætsmiljøer for Piger’ er nu udgivet i et notat. Det fortæller om pressede piger, der vil være perfekte til det hele.

Skrevet af: Jonna Toft

Drenge udvælger arenaer, hvor de gerne vil klare sig godt, og erkender, at de ikke behøver være gode til alting. Piger, derimod, vil være perfekte over hele linjen; I skolen, i idrætten, sammen med vennerne og på sociale medier.

Det presser pigerne, og deres trivsel er faldende. Det fremgår af notatet ’Man vil jo bare gøre det bedste, man kan, alle de steder, man kan’ fra Center for Ungdomsstudier.

Notatet er den første offentliggørelse i forbindelse med projektet ’Gode Idrætsmiljøer for piger - redskaber til at forstå, udvikle og fastholde’, som centeret arbejder på med støtte fra Nordea-fonden. Projektet kører frem til foråret 2019, og notatet er en forløber for en senere større udgivelse med projektets erfaringer og handlingsanvisninger.

Notatet skal ses som et arbejdsredskab, skriver forfatterne, der håber på masser af feedback og kommentarer, som kan være med til at kvalificere det videre arbejde.

Write headline here