Idan Artikel 08.05.2018

Play the Game ser på udviklingen i international ’governance’

Er ledelsen og forvaltningen af internationale idrætsorganisationer blevet bedre? Play the Game og KU Leuven følger op på undersøgelse fra 2015 for at følge udviklingen.

Skrevet af: Redaktionen

Den internationale idrætsverden efterspørger i stigende grad god ledelse og forvaltning (good governance) efter de senere års korruptionsskandaler i bl.a. FIFA og den Internationale Olympiske Komite (IOC) og dokumentationen af store mangler i mange idrætsorganisationer.

I 2015 udgav Play the Game således rapporten ’The Sports Governance Observer’ (SGO), der systematisk undersøgte forvaltningen af 35 internationale idrætsorganisationer og konkluderede, at der var et stærkt behov for forbedring.

Forfatter på SGO-rapporten var ph.d. Arnout Geeraert fra KU Leuven i Belgien, som også er tilknyttet Play the Game. Play the Game har nu i samarbejde med KU Leuven besluttet at følge op på resultaterne fra 2015 for at undersøge, om der er sket ændringer, siden rapporten udkom for snart tre år siden.

”Ud over enkelte fremtrædende sager som FIFA og det internationale idrætsforbund (IAAF) er der meget få eksempler på , om efterspørgslen efter bedre ledelse og forvaltningsskik har haft en overbevisende indvirkning. Vi håber at vores undersøgelse endnu engang kan være med til at tegne et tydeligere billede af forholdene,” siger Play the Games internationale chef, Jens Sejer Andersen.

Bedre værktøjer til at måde ledelse

Det er dog ikke alene idrætsforbundene, der trænger til et eftersyn.

”Vores forståelse af, hvad ’good governance’ er, udvikler sig hele tiden, og derfor bør de instrumenter, vi måler det med, også udvikles,” siger Arnout Geeraert om, hvorfor det giver god mening at følge op på rapporten fra 2015.

"Den erfaring vi har opnået gennem de seneste års undersøgelser af ‘good governance’ i nationale forbund samt de reformer, vi har set i en række internationale forbund, har styrket vores forståelse for, hvordan man kan definere god forvaltning, og hvordan man kan gøre det målbart."

"Derudover har vi set en række positive tiltag i internationale forbund, og det er nødvendigt at kunne betragte disse nuanceret. Det kræver de allerbedste værktøjer at vurdere sådanne reformtiltag på en måde, der tillader os at fremhæve de positive forandringer og påpege, hvilke områder der stadig kræver en indsats," siger Arnout Geeraert.

I marts måned skrev Play the Game under på en samarbejdsaftale med KU Leuven om at revidere benchmarking værktøjet fra 2015 og udarbejde en ny rapport. Formålet med den nye aftale er at udvikle et værktøj som, på grundlag af en række udvalgte parametre, kan bruges til at udregne en samlet ’governance-score’ for den enkelte idrætsorganisation.  

Aftalen omfatter også en måling af ’good governance’ i fem udvalgte internationale idrætsforbund: Det internationale tennisforbund (ITF), FIFA, IAAF, det internationale håndboldforbund (IHF) og det internationale svømmeforbund (FINA).        

Men selvom den reviderede version af SGO-værktøjet baserer sig på 2015 værktøjet forventer Arnout Geeraert ikke, at resultaterne vil være direkte sammenlignelige.

”Vi vægter udvikling over sammenlignelighed. Vi mener, det er vigtigere at opdatere vores instrument, så det rent faktisk kan bruges til at vurdere reformer. Dette betyder, at det vil være svært at sammenligne resultater fra den nye vurdering med den tidligere direkte,” forklarer han.

Selvom ’The Sports Governance Observer’ ikke måler den reelle adfærd i de internationale organisationer, men blot undersøger formelle procedurer og strukturer, bidrager den på en vigtig måde, supplerer Jens Sejer Andersen.

”Klare regler og procedurer er i sig selv ikke nok til at skærme international idræt for korruption og dårlig ledelse. Kulturen skal også ændres. Dem der ønsker at skabe forandringer indefra, har brug for støtte og viden om, hvordan man styre en organisation på en sund måde,” siger han.