Idan Artikel 19.12.2012

Play the Game talte ved EU-høring

Play the Games internationale direktør, Jens Sejer Andersen, var blandt talerne ved en høring i Europa-Parlamentet om økonomisk fair play og korruption i sport. Han fremlagde seks konkrete forslag til bedre ledelse i idrætten.

En række af den europæiske idrætsdebats nøglepersoner var den 18. december samlet ved en offentlig høring i Europa–Parlamentet. Under overskriften ‘Økonomisk fair play og kampen mod korruption i sport’ (Financial Fair Play and the fight against corruption in sport) lagde høringen op til debat om det idrætspolitiske sigte i europæisk politik. Play the Games internationale direktør, Jens Sejer Andersen, var blandt eksperterne, som var inviteret til at give deres perspektiv på emnet. I en præsentation om god forvaltning og ledelse (good governance) i internationale idrætsorganisationer, kom Jens Sejer Andersen ind på seks konkrete områder, hvor EU kan sætte ind på for at fremme demokratiet i idrætten uden at gå på kompromis med dens autonomi. Blandt Jens Sejer Andersens forslag var:

  1. Idrætten modtager massive offentlige tilskud, og det er vigtigt at sørge for, at skatteydernes penge bliver brugt på en ordentlig måde. Derfor har regeringer og offentlige institutioner ikke blot ret til at sætte betingelser for, hvad de specifikke tilskud skal bruges til, men også til at sikre, at de der modtager tilskuddene, lever op til bestemte standarder for demokrati og gennemsigtighed.
  2. På europæisk plan er der større mulighed for at vedholde presset på de europæiske og internationale idrætsorganisationer og kræve, at korruptionssager kommer frem i lyset og bliver undersøgt i dybden samt at fejl bliver rettet og at skyldige bliver dømt.
  3. EU har mulighed for at definere standarder for god forvaltning for dem, som søger formelt samarbejde med EU. Sådanne projekter er allerede undervejs som en del af EU’s såkaldte forberedende foranstaltninger (preparatory actions), hvor blandt andet Play the Game og Idrættens Analyseinstitut, i samarbejde med seks europæiske universiteter, er i færd med at udvikle et værktøj til at måle standarder inden for god forvaltning.
  4. En mulig måde, hvorpå EU kan føre debatten videre, er at afholde en international konference om korruption i sport.
  5. EU kan være med til at sætte fokus på bedre forvaltning og ledelse i idrætten ved mindst to lejligheder i 2013, UNESCO’s femte konference for sportsministre, Mineps V, i Berlin i maj og Play the Game 2013-konferencen til efteråret.
  6. Endelig burde EU føre an i oprettelsen af en international instans til at overvåge idrætten og at dele information om, hvordan man forebygger forskellige typer af korruption i sportens rækker.

Blandt de andre eksperter ved høringen var Jürgen Mittag fra Deutsche Sporthochschule Köln, som talte om Financial Fair Play, samt en repræsentant fra Europol, Nick Garlick, som talte om Europols muligheder i arbejdet med at komme korruption i idrættens verden til livs. 

 
 
Læs hele Jens Sejer Andersens oplæg til Europa-Parlamentet på Play the Games hjemmeside

Se videoen fra EU Parlamentets offentlige høring om økonomisk fair play og kampen mod korruption i sport: