Idan Artikel 23.10.2018

Private idrætsaktører stifter nyt forbund for at få indflydelse

Dansk Fitness & Helse Organisation, Foreningen Private Golfbaner og De Danske Danseskoler har sammen dannet Det Private Idrætsforbund. De vil i højere grad inddrages i den politiske dialog om, hvordan flere danskere bliver fysiske aktive.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Fitness

De private udbydere af idræts- og motionstilbud er nu gået sammen i ’Det Private Idrætsforbund’ for at få større idrætspolitisk gennemslagskraft.

Bag forbundet står tre vidt forskellige organisationer: Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO), som organiserer private fitnesscentre, Foreningen Private Golfbaner og De Danske Danseskoler, der er en brancheforening for danselærere. Tilsammen aktiverer det nye forbund over 700.000 medlemmer inden for fitness, golf og dans.

Baggrunden er ifølge en pressemeddelelse fra forbundet, at der er en tendens til, at private idrætsaktørers betydning for danskernes idrætsdeltagelse bliver overset fra politisk side, både lokalt og nationalt. De private aktører bliver ikke i tilstrækkelig grad inddraget i dialogen, når der skal udtænkes løsninger på, hvordan man fremmer idrætsdeltagelsen.

Den nye formand, Morten Brustad fra DFHO, fortæller i pressemeddelelsen, at private idrætsaktører gennem mange år har udviklet aktiviteter, der har fået markant flere danskere til at dyrke motion. Dermed udgør de en væsentlig hjørnesten i idrætsbilledet.

”Vi finder det derfor helt naturligt, at vores erfaringer og faciliteter bliver bragt i spil, når der skal findes idrætspolitiske løsninger på den store udfordring, det er at få flere til at dyrke motion. Men det sker ikke af sig selv, for vi kan fx konstatere, at regeringen kun havde inviteret foreningslivet, da initiativet ’Flere skal dyrke idræt’ for nylig blev drøftet. Derfor ser vi et behov for at gå sammen og markere, hvilken værdi den private idræt skaber,” siger han.

Forbundet skal fungere som et fællesskab for foreninger af private idrætsaktører, søge mest mulig idrætspolitisk indflydelse og synliggøre de almennyttige værdier, som de private idrætsaktører bidrager med.

”Lige nu er vi tre parter, som repræsenterer vidt forskellige idrætsformer og brancher, der hver især har sine særlige udfordringer. Men vi deler en fælles vision om, at flere danskere skal vælge et liv med motion samt et ønske om, at vi som private aktører kan præge de løsninger, der skal sikre, at vi som samfund får indfriet den vision,” siger Morten Brustad og fortsætter:

”Ved at samle os i et fællesskab får vi skabt gode betingelser for at udveksle viden og erfaringer, som vi kan formidle gennem dialog og samarbejde med andre dele af Idrætsdanmark.”

Morten Brustad understreger, at det er vigtigt for det nye forbund at blive oplevet som en professionel og imødekommende samarbejdspartner. De private aktører anerkender den enorme værdi, foreningerne skaber for samfundet, og respekterer deres interesser og behov, siger han i pressemeddelelsen. Han tror dog på, at et tæt samarbejde på tværs af Idrætsdanmark er vejen frem, hvis det skal lykkes at øge idrætsdeltagelsen.

Bestyrelsen i Det Private Idrætsforbund består af:

- Morten Brustad (formand), branchedirektør for DFHO

- Peter Arendorff, formand for Foreningen Private Golfbaner

- Kaare Frogne, Foreningen Private Golfbaner

- Henning Christensen, formand for De Danske Danseskoler

- Per Henckell, De Danske Danseskoler.

Læs mere

 
Læs artikel hos Altinget Civilsamfund (betalingsbelagt): Nyt forbund skal give fitness- og golfudbydere politisk indflydelse