Idan Artikel 26.02.2016

Rapport undersøger korruption i sporten

Sportens integritet skal styrkes, mener Transparency International, som i sin ’Global Corruption Report: Sport’ fremsætter en lang række reformforslag.

Skrevet af: Stine Alvad

Årets korruptionsrapport fra Transparency International (TI) fokuserer på korruption i idrætten og er en samling af over 60 artikler, analyser og essays fra eksterne bidragydere, som tilsammen dækker seks sportsrelaterede emner: Governance, gennemsigtighed, amerikansk collegesport, megaevents, matchfixing og idrætsdeltagelse.

Rapporten ’Global Corruption Report: Sport’ (LINK), er resultatet af et års arbejdsproces, hvor TI har set nærmere på, hvordan sporten er blevet en sektor, hvor korruptionen stortrives, men også hvordan korruptionen kan bekæmpes.

Sporten har for længe eksisteret uden noget effektivt eksternt tilsyn, hvilket har gjort den til et afsondret miljø, der er modstandsdygtigt for ændringer, vurderer TI’s redaktør på rapporten, Gareth Sweeney, i resumeet til de 360 sider, der diskuterer forskellige aspekter af korruption i sport.

Blandt de over 60 bidragydere til rapporten er førende eksperter, akademikere, idrætsledere, politikere, journalister, udøvere og andre interessenter i sport.

Forbedret ledelse og forvaltning i såvel nationale som internationale idrætsorganisationer er ifølge TI nøglen til at bekæmpe korruption i sporten. Baseret på rapportens forskellige analyser fremsætter TI en lang række anbefalinger, som sporten kan tage til overvejelse i reformprocessen.

I forhold til ledelse og forvaltning anbefaler TI bl.a., at formændene for internationale idrætsorganisationer bliver valgt ved åbne afstemninger, at de har faste embedsperioder, og at de gennemgår obligatoriske integritetstests.

Der bør også være gennemsigtighed i organisationernes økonomi, f.eks. offentliggørelse af informationer om udgifter, indtægter, vederlag til ledere osv. Samtidig anbefaler TI, at uafhængige enheder etableres i organisationerne til at give overblik over forskellige beslutninger, og at kønsfordelingen i ledelserne i sportsorganisationerne afspejler fordelingen blandt de aktive i sporten.

Indarbejd Sports Governance Observer i årlige rapporter

Sportsorganisationer bør indføre brug af benchmarkingværktøjer som Play the Games ’Sports Governance Observer’ eller BIBGIS for at kunne måle udviklingen, og resultaterne bør offentliggøres i organisationens årlige rapport, lyder det fra TI.

Organisationen anbefaler også etableringen af en uafhængig global anti-korruptionsenhed og uafhængige whistleblower-ordninger.

Megaevents er på samme måde som ledelse og forvaltning et felt, der på flere fronter åbner for korruption, og TI har hele 13 anbefalinger til, hvordan man sikrer mere integritet vedrørende bud på events, afviklingen af dem og dokumentationen af deres effekt.

Et andet centralt TI-standpunkt er involvering af interessenter, så sporten begynder at inkludere alle interessenter i ledelsen og forvaltningen – fra breddeidræt til stater. Både fans og sponsorer opfordres til at engagere sig mere aktivt i at sikre, at integriteten opretholdes, og mellemstatslige organisationer bør assistere stater med at identificere manglende politikker, behov for løsninger og fremskridt i at promovere integritet i sport, siger rapporten.

”Rapporten er en ressource for alle, der er interesserede i at genskabe troværdigheden i sporten. Vi opfordrer internationale, regionale og nationale sportsorganisationer, sponsorer, lokale og nationale regeringer og internationale organisationer til at gennemse rapportens detaljerede anbefalinger og arbejde sammen med fans og breddeidræt for at rense ud i sporten,” konkluderer TI i en pressemeddelelse.

Rapporten blev offentliggjort ved et arrangement i London den 23. februar, hvor IOC’s Chief Ethics and Compliance Officer Pâquerette Girard Zappelli og co-founder af New FIFA Now Jamie Fuller var blandt panelisterne.

Læs mere

 
 

Hent rapporten 'Global Corruption Report: Sport'

Læs mere om Play the Games Sports Governance Observer

Write content here