Idan Artikel 01.10.2010

Rapportlancering: Fitness mellem forening og forretning

Idrættens Analyseinstitut offentliggør tre nye rapporter om fitnesskulturen, der i de senere år også har vundet fodfæste i foreningslivet.

Skrevet af: Redaktionen

Over 6.400 aktive medlemmer og kunder af danske fitnesscentre har deltaget i Idrættens Analyseinstituts omfattende forskningsprojekt i 2009-2010 blandt kunder i kommercielle danske fitnesscentre og medlemmer af fitnesscentre i regi af Dansk Firmaidrætsforbund og Foreningsfitness (DGI og DIF). Projektet givet et helt unikt indblik i de motiver, træningsbehov og livsvilkår, der i de senere år har fået over 650.000 unge og voksne danskere til at strømme ind i kommercielle eller foreningsdrevne fitnesscentre. Samtidig giver undersøgelserne mulighed for at sammenligne forskelle og ligheder mellem den kommercielle og den foreningsbaserede organisering af fitness, som i de senere år har haft stor tilgang af centre og medlemmer hos såvel Firmaidrætten som Foreningsfitness. På fredag den 8. oktober kl. 13.00-15.00 offentliggør Idrættens Analyseinstitut hele tre nye rapporter om fitnesskulturen i Danmark på et offentligt møde i Idrættens Hus i Brøndby.

Tre rapporter

To af rapporterne går bag om de aktive medlemmer hos henholdsvis Foreningsfitness og Firmaidrætten, mens den afsluttende hovedrapport 'Fitnesskultur mellem forening og forretning - aktive fitnessudøveres træningsmotiver, tilfredshed og selvvurderede sundhed' analyserer forskelle og ligheder mellem henholdsvis foreningsbaserede og kommercielle fitnesscentre. 

Centrale spørgsmål, som besvares i hovedrapporten, er om fitness i forening og forretning appellerer til samme type fitnessinteresserede. Hvem er bedst til at levere sundhed, motion, motivation og sociale oplevelser til de fitnessaktive? Og hvilke udfordringer og perspektiver tegner der sig mellem de to organisationsformer? Rapporterne giver bud på svarene på en række brændende aktuelle idrætspolitiske spørgsmål:

  • Hvem kommer i fitnesscentrene?
  • Hvordan er fitnessudøvernes idrætsvaner
  • Hvilket selvvurderet sundhedsmæssigt og konditionsmæssigt udbytte får de fitnessaktive af træningen?
  • Hvad er de vigtigste begrundelser for at dyrke fitness?
  • Hvordan er de fitnessaktives vurdering af fitnessudbydernes produkt?

Der er gratis adgang til arrangementet. Forhåndstilmelding er nødvendig.Alle rapporterne kan efter offentliggørelsen downloades fra idan.dk eller bestilles i printet format for kr. 200,- pr. stk.

Program

  1. Velkomst
  2. Præsentation af rapporterne og hovedrapportens konklusioner og perspektiver ved idrætsanalytiker og ph.d.-stipendiat Kasper Lund Kirkegaard, Idan
  3. Kommentarer til rapporterne fra direktør Karl Chr. Koch, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), næstformand Birgitte Nielsen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og forbundsstyrelsesmedlem Helle Friis Kristiansen, Dansk Firmaidrætsforbund
  4. Debat og mulighed for uddybende spørgsmål.

Tilmelding

Send en e-mail til Michael Fester (michael.fester@idan.dk) med angivelse af navn, titel og organisation senest den 6. oktober. Deltagelse er gratis. 

Yderligere oplysninger om arrangementet hos Idan på telefon 3266 1030.