Idan Artikel 12.11.2018

Regeringen afsætter 40 mio. kr. til idrætsinitiativer

40 mio. kr. fra fortrinsvis Satspuljen skal støtte fire idrætsinitiativer: Inklusion af socialt udsatte målgrupper i idrætsfællesskaber, ’Motion og fællesskab på recept’, en national strategi for e-sport og et skolenetværk.

Skrevet af: Jonna Toft

Med 40 mio. kr. fra fortrinsvis Satspuljen bakker regeringen økonomisk op om DIF’s og DGI’s vision om at få flere borgere til at dyrke motion og være aktive i idrætsfælleskaber.

Tre arbejdsgrupper har igennem de sidste måneder undersøgt mulighederne for at få flere med. Resultatet er fire nye idrætsinitiativer og en række anbefalinger, der offentliggøres i en rapport fra den koordinerende arbejdsgruppe.

Initiativerne bakkes op med 35 mio. kr. fra Satspuljen i 2019-22. Derudover er partierne bag satspuljeaftalen enige om at afsætte yderligere 5 mio. kr. i 2020 således, at der i alt afsættes 40 mio. kr. til idrætsinitiativerne. 

De fire initiativer er:

  • Inklusion af socialt udsatte målgrupper i idrætsfællesskaber (11,3 mio. kr.).
  • ’Motion og fællesskab på recept’: Her kan ydes støtte til partnerskabsprojekter, der udvikler samarbejde mellem foreninger, kommuner, jobcentre mv., så udsatte borgere i højere grad kan guides til idrætsaktiviteter som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser (23,7 mio. kr.).
  • En national strategi for e-sport. Strategien laves i et samarbejde mellem Erhvervsministeriet og Kulturministeriet, og relevante aktører skal inddrages.
  • Skolenetværk: Indsamling af gode eksempler på samarbejder mellem grundskoler og idrætsforeninger. Formålet er at understøtte, at lokale løsninger bliver delt og stillet til rådighed for alle skoler.

Regeringen holder i 1. kvartal 2019 en konference om status for ’Bevæg dig for Livet’ og regeringens opfølgning på arbejdsgruppernes initiativer og anbefalinger. Konferencen holdes i samarbejde med DIF og DGI.