Idan Artikel 08.03.2018

Regeringen nedsætter tre arbejdsgrupper om idræt

Kulturministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet nedsætter hver sin arbejdsgruppe for at undersøge de uudnyttede potentialer for at gøre danskerne mere idrætsaktive. Målet er at øge folkesundheden og tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Skrevet af: Jonna Toft

Tre arbejdsgrupper med rod i tre forskellige ministerier skal nu undersøge, hvilke uudnyttede potentialer der er for at gøre danskerne mere idrætsaktive i og uden for foreningslivet, og om der kan iværksættes gode samarbejdsinitiativer, som kan øge tilknytningen til arbejdsmarkedet og bidrage til øget sundhed.

Arbejdsgrupperne, der ligger under Kulturministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet, er en opfølgning på det såkaldte Marienborgmøde, et temamøde om idræt, som statsministeren holdt i september 2017.

To arbejdsgrupper skal undersøge henholdsvis idræt i et beskæftigelsesperspektiv og idræt i et sundhedsperspektiv. De har deltagelse af en række etablerede organisationer fra de to felter. Forsknings- og andre vidensinstitutioner har eksempelvis ikke fået plads i arbejdsgrupperne.

Arbejdsgruppen, som skal kigge på idræt i et beskæftigelsesperspektiv, er sammensat af repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet (formand), Udlændinge- og Integrationsministeriet, Børne- og Socialministeriet, DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, KL, DA, LO og Danske Handicaporganisationer.

Arbejdsgruppen, som skal kigge på idræt i et sundhedsperspektiv, er sammensat af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet (formand), Kulturministeriet, DIF, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Lægeforeningen, Danske Fysioterapeuter, Danske Regioner, KL, herunder udvalgte kommuner, Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen.

Den tredje arbejdsgruppe er tværministeriel og skal særligt kigge på ministerielle tiltag og samle op på gruppearbejdet. Den har deltagelse af Kulturministeriet (formand), Finansministeriet, Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet.

Arbejdet starter med det samme, og arbejdsgruppernes forslag forventes at være færdige i sensommeren 2018. I efteråret holder Kulturministeriet, DIF og DGI en konference, hvor der gøres status for arbejdet med at gøre flere danskere idrætsaktive.