Idan Artikel 12.08.2019

Regionale forskelle: Andelen af idrætsfrivillige varierer

Der er store regionale forskelle på, hvad frivillige beskæftiger sig med. I Region Syddanmark arbejder 36 pct. af de frivillige med idræt, mens andelen kun er halvt så stor, 18 pct., i Region Hovedstaden, viser den nye Kulturvaneundersøgelse.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Frivillighed

Hver tredje voksne dansker over 16 år har de sidste tre måneder arbejdet frivilligt i en idrætsforening, i sociale indsatser, på kulturområdet eller på andre områder – set som et landsgennemsnit. Spændet går fra 29 pct. af befolkningen i Region Hovedstaden til 36 pct. i Region Syddanmark.

Men der er stor forskel på, hvad de frivillige beskæftiger sig med. Det viser den nye Kulturvaneundersøgelse, som Danmarks Statistik gennemfører fra 2018 til 2020. Informationerne om frivillige er hentet i første kvartal 2019.

I Region Syddanmark og Region Midtjylland er andelen af frivillige, der lægger deres kræfter indenfor idrætten, størst, nemlig henholdsvis 36 pct. og 31 pct. Landsgennemsnittet er på 27 pct.

Region Hovedstaden ligger i bund på idrætsfrivillighed: Kun 18 pct. af de frivillige beskæftiger sig med idræt. Til gængæld fylder det sociale område relativt mest i Region Hovedstaden og Region Nordjylland med henholdsvis 17 og 15 pct. af de frivillige mod 13 pct. på landsplan. Mindst fylder det sociale område i Region Sjælland med 9 pct.

Kulturområdet ligger især de frivillige i Region Syddanmark og Region Hovedstaden nært. Her beskæftiger henholdsvis 14 og 13 pct. af de frivillige kræfter sig med kultur, mens kultur fylder mindst hos de frivillige i Region Nordjylland og Region Midtjylland, begge steder 8 pct.

De fleste arbejder kun på ét område

Lang de fleste frivillige, 79 pct., arbejder på et enkelt indsatsområde, mens 15 pct. er aktive på to områder. Kun hver tyvende frivillig arbejder på flere end to indsatsområder.

Mænd og kvinder udfører lige meget frivilligt arbejde, men mænd er i højere grad end kvinder frivillige inden for idrætten, mens kvinder i højere grad end mænd er frivillige i socialt arbejde og på skole- og kulturområdet.

Undersøgelsen viser desuden, at de 'mest frivillige' danskere er 65-74 år (41 pct. frivillige), har en lang videregående uddannelse, kommer fra et tyndt befolket område og kommer fra Region Syddanmark eller Region Midtjylland.

De 'mindst frivillige' danskere er mellem 25-34 år (28 pct. frivillige) eller mellem 16 og 24 år (29 pct. frivillige), har en grundskoleuddannelse, gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse, kommer fra et tætbefolket område og kommer fra Region Hovedstaden.

Respondenterne har besvaret et spørgeskema om bl.a. deres frivillige arbejde tre måneder tilbage, ligesom de er blevet spurgt om, hvilket område, de arbejder frivilligt ingen for. Her har de kunnet vælge mellem 11 områder, bl.a. idræt, fritid, bolig, kultur, idebaserede foreninger mv. Tallene er indsamlet i første kvartal 2019.

Læs mere

Læs mere hos Danmarks Statistik: Hver tredje dansker laver frivilligt arbejde