Idan Artikel 13.01.2021

Samråd om VM i Qatar: Regeringen har ikke planer om politiske initiativer

På et samråd i Udenrigsudvalget fik DBU ros for sit arbejde med at skabe dialog om menneskerettighederne i Qatar. Men lige nu har regeringen ikke konkrete planer om yderligere politiske tiltag fra Danmark for at presse regimet.

Det er DBU, der afgør, om Danmark skal deltage i VM i Qatar eller ej. Og uanset hvad DBU beslutter, vil regeringen bakke dem op. Det forklarede kulturminister Joy Mogensen, da hun deltog i et åbent samråd om VM i Qatar i Udenrigsudvalget i denne uge.

Udenrigsudvalget havde indkaldt Joy Mogensen til samrådet for at få svar på, om regeringen opfatter arbejdsforholdene for de mange migrantarbejdere, der bygger stadions til VM, som dybt kritisable, og hvad den danske regering vil gøre for, at Danmark, EU og de relevante fodboldforbund lægger et større pres på Qatar for at overholde de aftaler, landet har indgået om menneskerettigheder i forbindelse med, at de fik tildelt VM.

Joy Mogensen forklarede, at hun som kulturminister kun kan udtale sig om det idrætspolitiske. Spørgsmål om menneskerettigheder skal udenrigsministeren svare på, mens spørgsmål om migrantarbejdere hører under beskæftigelsesministeren:

”Men Udenrigsministeriet har tilkendegivet, at menneskerettighedssituationen i Qatar er bekymrende og kritisabel, herunder situationen med de mange migrantarbejdere,” sagde hun.

Endnu ingen konkrete planer om politiske initiativer

Til gengæld var der ikke noget tydeligt svar på spørgsmålet om, hvad regeringen vil gøre for at lægge større pres på Qatar, selv om flere medlemmer af Udenrigsudvalget gerne ville vide, om der er planlagt politiske initiativer i nordisk eller europæisk regi i forbindelse med VM i Qatar, og om kulturministeren har planer om at deltage ved VM, hvis hun stadig er kulturminister til den tid.

Ingen af delene er der taget stilling til endnu, sagde Joy Mogensen, og Danmark skal også kvalificere sig til VM, før det bliver aktuelt:

”Når det sker, skal jeg nok vende tilbage med præcis, hvad det er for nogen kriterier, der gør, at regeringen vælger at sende en repræsentant eller ej, og hvordan man i givet fald vil bruge besøget til også at støtte op om menneskerettigheder. Hvis man vælger at deltage, vil det primært være for at bakke op om spillerne, og så skal det også koordineres meget nøje med DBU. Der er mange hensyn at tage også i forhold til DBU’s muligheder for at blive ved med at agere i de internationale idrætsorganisationer.”

Ministeren: Idrætslivet skal ikke spændes for en politisk vogn

Debatten i Udenrigsudvalget viste, at der var store forskelle i synet på relationen mellem sport og politik. Kulturministeren understregede flere gange, at sport er sport, og politik er politik, og de to ting skal ikke blandes sammen.”Regeringen ønsker helt generelt ikke at spænde idrætslivet for en politisk vogn ved at gå ind og skulle være godkendelsesstempel enten i forhold til deltagelse eller ikke deltagelse. Den vurdering må ligge hos idrætsorganisationerne, og regeringen bakker så op om deres medlemsdemokrati og de beslutninger, som leder frem til det,” sagde Joy Mogensen.

Hun mener derfor, at det er idrætsorganisationernes ansvar at sige til eller fra, når andre regimer – som for eksempel det i Qatar - prøver på at blande sport og politik, og at det er regeringens rolle at bakke sportsorganisationerne op i deres beslutninger.

Karsten Hønge (SF), der havde kaldt ministeren i samråd, syntes, det er en gammeldags måde at se tingene på.”Det smager for meget af gamle dage. Som om der kunne være denne her adskillelse mellem sport og politik. Det har vi jo forladt, for det er jo vævet ind i hinanden. Hvis vi ikke gør noget, bliver vi Qatars nyttige idioter, der er med til at renskure en diktaturstat,” mente han.

Store forventninger til fodboldspillernes aktioner

På tværs af partiskel var der stor respekt for DBU’s arbejde med at føre en kritisk dialog med parter i Qatar om menneskerettigheder, og politikerne håber også, at de danske fodboldspillere kan bidrage til arbejdet med at beskytte menneskerettighederne, hvis de kvalificerer sig til VM.

”Jeg har meget store forventninger til, at de selv tager nogle initiativer, hvis de – forhåbentlig – kvalificerer sig til VM, og at de vil benytte lejligheden til at vise respekt for, at de spiller på stadions, der måske er bygget på graven af masser af bygningsarbejdere. Det tror jeg på, at de kan. Det har de vist tidligere, at de kunne gøre både i forhold til Black Lives Matter, men også ved at være eksplicitte og tage afstand i forhold til homofobi,” sagde Karsten Hønge.

Det bakkede Joy Mogensen op om:”Det er rigtig vigtigt, at vi som Folketing og som politikere bakker op om det. Hvis spillerne gør et eller andet, så vil det jo blive bemærket. Det vil sandsynligvis også blive kritiseret andre steder fra. Der skal vi stå bagved de danske spillere, bagved de danske organisationer og sige: Det I beslutter, det I står for, det er de værdier, vi også står for som Folketing, og derfor skal I vide, at vi støtter op om jer,” sagde hun.

Det bliver ikke sidste gang, at Folketingets Udenrigsudvalg kommer til at diskutere VM i Qatar. Karsten Hønge vil også indkalde udenrigsminister Jeppe Kofod til samråd om sagen for at få svar på det, som kulturministeren ikke mente var hendes opgave at svare på.

Se det åbne samråd i Udenrigsudvalget om VM i Qatar på TV fra Folketinget