Idan Artikel 07.10.2014

Se programmet for ’Idrættens største udfordringer IV’

Over 100 paneldeltagere og oplægsholdere har meldt sig klar til dobbeltkonferencen ’Idrættens største udfordringer IV’ og ’Folkeoplysning i Forandring’ i Vejen Idrætscenter, den 24.-26. november. Se det foreløbige program.

Skrevet af: Redaktionen

Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning er næsten klar med det detaljerede program for dobbeltkonferencen ’Idrættens største udfordringer IV’ og ’Folkeoplysning i Forandring’ i Vejen Idrætscenter den 24.-26. november

Programmet kommer til at køre i 2-4 spor over tre dage i Vejen idrætscenter. Den foreløbige liste over debattører og oplægsholdere tæller en meget bred skare af politikere, eksperter og praktikere på de mange temaområder, som bliver belyst på konferencen.

DOWNLOAD DET DETALJEREDE PROGRAM FOR KONFERENCEN

LÆS MERE OM PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TILMELDING

De første 100 oplægsholdere/paneldeltagere figurerer på det foreløbige detaljerede program, der frem mod konferencen opdateres løbende.

I alt forventer Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning, at programmet kommer til at omfatte langt over 100 oplægsholdere og debattører. Dertil kommer muligheden for, at konferencedeltagerne selv kan tilmelde sig med et oplæg via Åbent spor.

Programmet for konferencen opdateres løbende, efterhånden som de mange sessioner og oplægsholdere bliver endeligt bekræftet.

Konferencen er opbygget, så temaer med idrætsindhold er på programmet alle tre dage, mens temaer om det brede folkeoplysende område primært figurerer på de første to konferencedage.

Det er muligt at tilmelde sig hele konferencen samlet eller nøjes med at deltage på udvalgte dage. Man kan frit vælge mellem konferencens spor og lade sig styre af generel interesse for konferencens brede emner – eller man kan benytte muligheden for at gå i dybden med temaer af særlig interesse i konferencens mange temasessioner, som ligger i forlængelse af hinanden og lægger op til en tæt dialog mellem oplægsholdere og deltagere. Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning forventer ca. 350 deltagere til konferencen.

”Det er et massivt fagligt program, vi lægger op til, men vi har samtidig også indlagt sociale flader med uformelle mødesteder, motionstilbud og god mad. Vi har fundamentet til en succesrig konference, og vi ser frem at være værter for tre spændende dage, den 24.-26. november,” siger Henrik H. Brandt, som er direktør for Idrættens Analyseinstitut/Videncenter for Folkeoplysning

Læs mere om konferencen