Idan Artikel 23.03.2012

Sidste frist for abstracts til EASM 2012

Næsten 300 forskere og praktikere har nu indsendt abstracts til EASM 2012 i Aalborg, den 20.-21. september. Sidste frist for at indsende abstracts til den største sportsmanagement-konference i Danmark nogensinde er udsat til den 16. april.

Skrevet af: Redaktionen

Artiklen er opdateret den 13. april 2012. Danske idrætsforskere og praktikere fra idrætsorganisationer, idrætsfaciliteter, uddannelsesinstitutioner og professionelle sportsklubber med væsentlige erfaringer får en glimrende mulighed for at markere dansk forskning og knowhow på idrætsområdet og til at knytte internationale kontakter på den hidtil største internationale konference om sportmanagement i Aalborg i dagene 18.-21. september 2012. EASM-konferencen er European Association for Sport Managements årlige konference, der tiltrækker forskere og undervisere fra Europe og resten af verden.2011-konferencen i Madrid havde næsten 300 forskellige oplægsholdere, og UCN Sport Management og Idan/Play the Game forventer som arrangører af 2012-konferencen på UCN Mylius Erichsens Vej i Aalborg i dagene 18.-21. september 2012 et tilsvarende opbud af eksperter og forskere på det brede sport management-felt. Næsten 300 forskere og praktikere havde pr. 13. april indsendt abstracts om et bredt spektrum af temaer.For at komme i betragtning som oplægsholder, skal man altså indsende sit abstract senest den 16. april. Videnskabelige abstracts bliver peer-reviewet gennem EASM’s videnskabelige komité, mens praktiske oplæg (f.eks. oplæg fra idrætsorganisationer eller kommuner om strategiske initiativer etc.) bliver reviewed af en review-komité nedsat af arrangørerne. Tilmeldingsfristen for at overvære konferencen som almindelig delegeret udløber dog først til august.Abstract skal indsendes via online-systemet, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Tilmelding til EASM-konferencen for såvel oplægsholdere som øvrige delegerede sker ligeledes via konferencens officielle hjemmeside.

Idræt mellem marked og civilsamfund

Konferencens hovedtema ’Sport between business and civil society’ afspejler kommercialiseringen og professionaliseringen af idrætten og dynamikken og rivaliseringen mellem foreningsidrætten og andre dele af idrætssektoren. Netop på det område har dansk idræt en række interessante forskere og praktiske eksempler at byde på af international interesse. Generelt er der en meget stor bredde i emnerne for EASM 2012-konferencen. 

Konferencen er opdelt i henholdsvis topical sessions (temaopdelte sessioner) og deciderede emneopdelte workshops, hvor deltagerne inviteres til at følge en workshop fra start til slut for at sikre faglige diskussioner og udviklingen af faglige netværk om de forskellige workshops specifikke emner. Emnerne for temasessioner og workshops spænder vidt fra megaevents og sportsturisme over medier og marketing til facilitetsfrift, frivillighed og deltagelse i idræt.

Læs mere call for abstracts, temasessioner og workshops her

 

Indholdet i de konkrete temasessioner og workshops

Topical Sessions

In the topical sessions topics of interest for abstract submission include, but are not limited to the following:

 1. Opportunities, challenges and trends in sport management.
 2. Leadership issues in sport organisations.
 3. Tourism and leisure sport management.
 4. Global sporting events.
 5. Critical sport management issues.
 6. Sport fans.
 7. Sport for good.
 8. Marketing in and through sport.
 9. Sport policy.
 10. Governance in sport.
 11. Volunteering in sport.
 12. Participation in sport. Strategies and challenges.
 13. Operation and management of sports and leisure facilities.
 14. Sport, media and journalism.
 15. Other sport management related issues.

When writing your abstract, it is recommended that you consider the topics listed under the topical sessions (or workshops). However, the Scientific Committee reserves the right to decide on final topic grouping upon abstract selection.

The following workshops are open to participation but do not require abstracts/papers:

Abstracts/papers are invited for the following workshops: A. The contribution of science to practice in footballB. Elite sport organization and management for world class performanceC. Sport policy: the significance of governmentD. Sport policy and ‘hard’ timesE. London 2012: success and failure of national elite sport policiesF. University teaching in sport managementG. Governance of national and international sports organisationsH. Volunteering in sportI. ESMQ 2013 Special Issue: Value co-creation in sport managementJ. ESMQ Editors’ workshopK. Play the Game symposium