Idan Artikel 25.08.2014

Sidste omgang fra DGI: En halv million i årligt tilskud flyttes nu af Folketinget

Fra 2015 flyttes DGI’s regelmæssige tilskud på 500.000 kroner årligt over som en fast del af Idans grundbevilling. Dermed afrundes 17 års faste bidrag fra Vingsted til Play the Game, hvor den første Play the Game-konference blev holdt i 1997. Men samarbejdet om den internationale dagsorden fortsætter.

Skrevet af: Redaktionen

På et møde før sommerferien vedtog DGI’s hovedbestyrelse for 11. gang at give et årligt tilskud på 500.000 kroner som permanent partner for Play the Game og Idans internationale arbejde. Siden 2004 har DGI trofast ydet dette beløb i årlig støtte, først som medstiftere af den selvejende institution Play the Game og siden som et eksternt tilskud efter fusionen i 2011 med Idrættens Analyseinstitut.

Men 2014-bevillingen bliver den sidste i rækken af regelmæssige, formelle tilskud. Som følge af forårets brede stemmeaftale i Folketinget fjernes den halve million kroner fra DGI’s tipstilskud og flyttes på fordelingsnøglen over til Idans årlige grundbevilling. Dette sker som led i en generel sanering af pengestrømme mellem idrættens organisationer og institutioner, som blev kortlagt som en del af udredningen af idrættens økonomi og struktur.

DGI’s engagement i Play the Game rækker tilbage til 1997, hvor organisationen fejrede 100 -års jubilæet for sit daværende ugeblad 'Ungdom & Idræt' ved at afholde det første internationale presseseminar nogensinde om idræt og samfund, kaldet 'Sport, Media and Civil Society'.

Dette seminar blev det første i rækken af de til dato otte internationale konferencer, der fra 2000 fik titlen Play the Game. Igen i år 2000 og 2002 var DGI enearrangør af konferencerne, der blev holdt i DGI-byen i København.

Men efterhånden som konferencen og dens dengang kontroversielle temaer – korruption, dopinghandel og forskellige former for misbrug i og af sporten – voksede i omfang, lykkedes det DGI at overtale de øvrige idrætsorganisationer og Kulturministeriet til at stifte og medfinansiere den selvejende institution Play the Game.

Stor økonomisk betydning

Efter den fireårige aftale om Play the Game udløb valgte de fleste idrætsorganisationer at trække den faste støtte til Play the Game og i stedet bevilge tilskud efter ad hoc ansøgning til de enkelte konferencer, men DGI har gennem alle årene fastholdt en bevilling på en halv million kroner årligt til Play the game/Idans generelle internationale virksomhed.

”DGI’s støtte har selvsagt haft stor økonomisk betydning for et initiativ, der med et beskedent budget er i clinch med sportens milliardforretninger. Men det har også været et vigtigt politisk signal om støtte fra dansk foreningsliv,” siger Henrik H. Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut og Play the Game.

Ændringen af lovgivningen får ikke betydning for det daglige samarbejde med DGI, forventer han:

”Play the Game udspringer direkte af den kobling mellem idræt, demokrati og folkeoplysning, som DGI historisk har stået for, og det vil Play the Game blive ved med. Og vi vil fastholde en tæt dialog med DGI og de øvrige idrætsorganisationer både i håb om en fortsat fremtidig støtte til konferencerne og for at sikre, at indholdet på konferencerne fortsat er relevante for dansk og international idræt.”