Idan Artikel 26.05.2011

Skaber elite bredde?

Har gode danske elitesportsresultater nogen effekt på breddedeltagelsen? Læs Rasmus K. Storms notat om emnet.

Skrevet af: Redaktionen

Notatet gennemgår eksisterende studier og forskning med henblik på at afdække, om der kan findes dokumentation for det ofte fremsatte argument om, at elite skaber bredde.

Gennemgangen viser, at der ikke kan siges at eksistere nogen automatik mellem de to størrelser. Faktisk viser nogle af de gennemgåede undersøgelser det modsatte: For stort fokus på elite kan skabe mindre breddedeltagelse i idræt og sport.

Samtidig kan det dog også argumenteres, at fokus på elitesport eller afholdelse af store internationale slutrunder i enkelte tilfælde kan øge interessen for specifikke sportsgrene og indirekte virke som løftestang for øget deltagelse.

Den længerevarende fastholdelse af den øgede deltagelsesgrad kommer imidlertid ikke af sig selv, hvilket peger på, at en lang række andre faktorer spiller ind i forhold til, om elitesatsninger kan stimulere til mere breddedeltagelse.

Netop denne mangel på automatik synes væsentlig at holde sig for øje, og nærmere forskning i det konkrete samspil af faktorer, der spiller ind på frem- og tilbagegang i idrætsdeltagelsen, er derfor påkrævet.

Læs notatet

Idan Udgivelse maj 2011
Skaber elite bredde?