Idan Artikel 05.11.2009

Sport og motion i danskernes hverdag

Idan har udgivet  den hidtil mest omfattende analyse af danskernes idrætsvaner med bogen 'Sport og motion i danskernes hverdag'.

Skrevet af: Redaktionen

Idrætten er én af de største fritidsbeskæftigelser i Danmark. Siden 1964 er andelen af idrætsaktive voksne tæt på firedoblet. Men samtidig er der sket et dramatisk skift i måderne, danskerne dyrker sport og motion på. Bl.a. har selvorganiseret idræt, motionscentre og andre kommercielle tilbud vundet frem. 'Sport og motion i danskernes hverdag' bygger på undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner 2007', hvis hovedresultater udkom i rapportform i 2008. Men denne bog går med 250 figurer og tabeller meget tættere på de mange roller, som idrætten udfylder i danskernes hverdag, og giver nye bud på, hvorfor danskerne vælger idrætten til eller fra:

  • Hvad betyder uddannelse, social status, familieforhold og arbejdsforhold for danskernes tilbøjelighed til og muligheder for at dyrke sport og motion? 
  • Hvordan varierer aktivitetsvalget på tværs af geografi og forskellige befolkningsgrupper? 
  • Hvor dyrker danskerne deres sport og motion, og hvad betyder organisationsform eller adgang til faciliteter? 
  • Hvilket forhold har danskerne til idræt som tilskuere eller medieforbrugere? 
  • Hvilke barrierer oplever den ikke-idrætsaktive del af befolkningen?

Bogen samler desuden de vigtigste tendenser i en afsluttende analyse, der diskuterer, hvordan idrætsdeltagelsen forandrer sig i takt med samfundets udvikling, og hvilke udfordringer det skaber for idrættens mange aktører.Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut 376 sider, ill. Pris: 350 kr. (vejl.) – udkommer den 12. november 2009