Idan Artikel 01.11.2007

Sportslig indsats mod fodboldvold

Ny rapport fra Århus Universitet samler international forskning om optøjer i forbindelse med fodboldkampe. Balanceret indsats er påkrævet.

Skrevet af: Redaktionen

'Forebyggelse af fodboldoptøjer - et litteraturstudie' har systematisk indsamlet og sammenfattet den internationale forskning vedr. fodboldoptøjer. Studiet viser, at den bedste fremgangsmåde mod uro, slagsmål og hooliganisme i forbindelse med fodboldkampe er, at tilpasse magtmidlerne til situationen. Konkret skal politiet modsvare situationen afdæmpet, og ikke være offensive i deres indgriben med mindre det er strengt nødvendig.

Aggressiv adfærd fra ordensmagten synes således at have negative effekter.

Rapporten er skrevet af Kristian Rasmussen og Jonas Havelund, Forskningsenheden Sport og Kropskultur, Center for Idræt, Aarhus Universitet, og er finansieret af Justitsministeriet.