Idan Artikel 11.07.2017

Sportsministre mødes for at diskutere integritet og bæredygtighed i idrætten

Sportsministre og beslutningstagere fra 116 lande mødes i denne uge i Kazan for at udarbejde en handlingsplan for udviklingen af sportsstrategier.

Skrevet af: Redaktionen

Der er langt fra det prestigefyldte Korston Hotel i Kazan, hovedstaden i den russiske Tatarstan-republik, til den indiske teenagepige, hvis forældre forbyder hende at spille cricket, den argentinske målmand, som lukker bolden ind for at kunne betale sin gæld til banderne, eller den nepalesiske husholderske i Abu Dhabi, som aldrig får mulighed for at gå i det lokale træningscenter.

Disse mennesker og mange andre, som er berøvet retten til at deltage i idræt, sport og motion, vil dog være på dagsordenen, når UNESCO fra den 13.-15. juli samler ministre, embedsmænd og sportsledere fra 116 lande i Kazan.

MINEPS IV er den sjette verdenskonference om sport, som samler ministre og andre højtstående embedsmænd med ansvar for idrætten og ambitionerne ved dette møde er højere end ved de tidligere og afspejler dermed regeringernes voksende engagement i idrætsområdet.

Hovedformålet med konferencen er at vurdere den globale udvikling på idrætsområdet og vejlede regeringer og politiske beslutningstagere i, hvordan man kan skabe effektive politikker inden for idræt og sport.

Blandt konferencens forventede resultater er vedtagelsen af en handlingsplan, som beskriver, hvordan regeringer kan følge op på Berlin-deklarationen fra MINEPS V-mødet i Berlin i 2013 og på det reviderede internationale charter om idræt, idrætsundervisning og fysisk aktivitet. Begge disse dokumenter lægger sig op ad FN’s 2030-Agenda, verdensmålene for bæredygtig udvikling.

”Hvor Berlin-deklarationen indeholdt en række anbefalinger, ønsker regeringer og andre politiske beslutningstagere inden for idrætten denne gang at præsentere en konkret handlingsplan for arbejdet med idrætspolitikker,” siger Philipp Müller-Wirth, chef for UNESCO’s afdeling for sport, til Play the Game. Han henviser til ’Kazan-handlingsplanen’, som forventes at blive vedtaget af deltagerne fra UNESCO’s medlemslande.  

”Med Kazan-handlingsplanen er det lykkedes os at forbinde idrætspolitikken med FN’s Agenda 2030. Det giver regeringerne ét dokument at henvise til, hvilket vil gøre det nemmere for de politiske beslutningstagere at investere i idrætten,” siger Philipp Müller-Wirth.

Kazan-handlingsplanen præsenterer ligeledes fem konkrete tiltag på idrætsområdet inden for etik, inklusion og bæredygtighed, som medlemslandene forpligter sig til, når de vedtager planen:

  1. Udbygge et værktøj, som præsenterer evidensbaserede argumenter for investeringer i idrætsundervisning, fysisk aktivitet og sport.
  2. Udvikle fælles indikatorer til at måle hvorledes idrætsundervisning, fysisk aktivitet og sport bidrager til en række målsætninger og udvalgte verdensmål for bæredygtig udvikling.
  3. Forene og videreudvikle internationale standarder, som kan støtte sportsministrenes indgriben i sportsintegritetsområdet (i forbindelse med den internationale konvention med doping i sport).
  4. Foretage forundersøgelser omkring etableringen af et globalt observatorium for kvinder, sport, idrætsundervisning og fysisk aktivitet.
  5. Udvikle en central enhed, der skal forestå informationsdeling i overensstemmelse med den idrætspolitiske handlingsplan, som blev udviklet i forbindelse med MINEPS VI.

”Planens fem tiltag gør dokumentet meget tilgængeligt, og vi har lagt stor vægt på at beskrive, hvordan landene kan implementere en idrætspolitik,” siger Philipp Müller-Wirth. Han understreger, at det er vigtigt at implementere disse initiativer helt fra græsrodsniveau til elitesporten for at opnå sportens fulde potentiale som middel for bæredygtig udvikling.

Ifølge Philipp Müller-Wirth har en række lande allerede indikeret, at de er klar til at bruge handlingsplanen og initiativerne til at forbedre og udvikle deres nationale idrætspolitiske strategier.

Play the Game i Kazan

Idrættens Analyseinstitut og Play the Game vil også være til stede i Kazan og vil her orientere om projektet ’National Sports Governance Observer’.  

”Konferencen giver os en unik mulighed for at få en række lande udenfor Europa i tale og give dem muligheden for at bruge vores governance-værktøj derhjemme,” siger Jens Sejer Andersen. 

Han får et travlt program i Kazan, da UNESCO har inviteret ham til at tale ved to lejligheder. Torsdag den 13. juli vil han være paneldeltager i et ekspertforum om sportens integritet, og to dage senere vil han holde en keynote-tale for konferencens delegerede om det samme emne.

”Det er sigende, at da vi afholdt vores første Play the Game-konference for 20 år siden, blev alle integritetsspørgsmål – selv doping – behandlet, som om det udelukkende var forårsaget af skumle typer. I dag bliver udfordringer som doping, korruption, match-fixing, chikane og overforbrug også betragtet som systemiske problemstillinger, som kræver et verdensomspændende samarbejde. Vi håber at MINEPS VI vil tilskynde til at styrke dette samarbejde endnu mere,” siger Jens sejer Andersen.