Idan Artikel 18.01.2009

Stigende forventninger fra eliten

Eliteidræt: Hvad får landets kommuner egentlig ud af at investere i eliteidræt – andet end omkostninger? Konferencen 'Idrættens Rum og Rammer' i Frederikshavn den 24.-25. februar belyser spørgsmålet fra flere vinkler.

Skrevet af: Redaktionen

På få år har 18 ud af 98 danske kommuner indgået formelt samarbejde med Team Danmark om at få status af såkaldt elitekommune. Samtidig har regeringens handlingsplan for at tiltrække internationale idrætsbegivenheder til Danmark udløst en massiv millionsatsning på eliteidrætsfaciliteter og eliteevents, som også smitter af i landets kommuner.

Det er netop denne udvikling med et stigende kommunalt engagement i eliteidræt, som et af sporene på konferencen 'Idrættens Rum og Rammer' i Frederikshavn, den 24.-25. februar tager pulsen på.

Team Danmarks direktør Michael Andersen gør som en af de inviterede talere status over de foreløbige erfaringer med samarbejdet med Team Danmarks elitekommuner, lige som konsulent Jakob Færch fra Elitefacilitetsudvalget, der blev stiftet sidste år for at yde økonomisk støtte til bæredygtige elitefaciliteter, gør de foreløbige erfaringer op. Samtidig går senioranalytiker Rasmus K. Storm fra Idan i dybden med nogle af resultaterne fra Idans evaluering af Team Danmarks støttekoncept sidste år. Hvad er egentlig eliteidrættens krav og forventninger til de faciliteter og træningsforhold, som skal skaffe flere medaljer hjem til Danmark i fremtiden?

På konferencen bliver der ligeledes mulighed for at få en grundig indsigt i de mange aktuelle planer om store opvisningsarenaer i Danmark, lige som to af de nordiske oplægsholdere, Roger Johansson fra Kompetenscentrum for Idrottsmiljöer i Sverige og Redaktør Erik Unaas fra bladet Idrett & Anlegg i Norge, har et særdeles godt overblik over den tilsvarende udvikling på facilitetsområdet i vore nabolande.