Idan Artikel 20.04.2021

Store forventninger lokalt til projekt i Purhus IF for små børn og familier

Samarbejder på tværs af forvaltninger samt nye initiativer i Purhus skal få familier, der ikke er vant til at dyrke motion i regi af en forening, til at blive en del af et foreningsfællesskab og på sigt være med til at løse lokale trivselsproblemer. Optimismen omkring projektet er stor blandt de lokale samarbejdspartnere, viser en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut.

Ifølge tal fra DIF og DGI har de danske idrætsforeninger mistet mange medlemmer i alderen 0-12 år det seneste år. Den tendens forsøger man at vende i Purhus Idrætsforening (Purhus IF) med et projekt, der henvender sig til familier, hvor motion og det at deltage i en forening ikke er hverdag. De lokale samarbejdspartnerne har store forventninger til projektet, viser en baseline-undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut.

Purhus IF ligger lidt uden for Randers i Asferg og Gassum sogne. Siden 2010 har har foreningen oplevet et markant fald i medlemstallet blandt børn i alderen 0-12 år, og samtidig viser en række regionale og kommunale undersøgelser, at børn i Asferg sogn er udfordret i forhold til overvægt, trivsel og fysisk aktivitet.

Derfor har idrætsforeningen startet projektet ’Sundhed, bevægelse og trivsel i Purhus IF’, som skal sikre børn i området får en grundlæggende glæde ved bevægelse og bedre trivsel og sundhed både fysisk, psykisk og socialt.

Det sker blandt andet gennem en babyklub for spædbørnsforældre med foreningsaktiviteter som ’mor’-træning og babymotorik og en mødregruppe, der mødes i den lokale idrætsfacilitet. Børn i 1-6 års-alderen kan komme i en Spireklub med lege- og bevægelsestilbud, og daginstitutionerne laver 'idrætseftermiddage’ og ’idrætsdage’ i samarbejde med foreningen.

Forventning om varige samarbejder

Udfordringen for Purhus IF ligger især i, at foreningen har et mål om at nå ud til de familier, hvor motion og foreningsliv er en fremmed størrelse. I Region Midtjyllands trivselsrapport fra 2017, hvor man blandt andet har kigget på en række socioøkonomiske parametre som uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og indkomst, bliver Asferg Sogn kategoriseret som et område, der er sundhedsmæssigt udfordret.

Derfor bliver idrætsforeningens projekt lavet i samarbejde med sundhedsplejersker, daginstitutioner og Randers Kommune, og en baseline-undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut viser, at der er stor optimisme omkring projektet blandt de centrale aktører på sundheds-, fritids-, og dagtilbudsområdet og en tro på, at man kan styrke hinandens indsatser.

”Flere interviewpersoner har givet udtryk for, at de håber på, at projektet munder ud i varige samarbejder på tværs. Der er en generel tro på, man kan spille hinanden bedre og samarbejde, så der opstår synergier, " forklarer Christian Gjersing Nielsen, der er analytiker i Idan og projektleder på baseline-undersøgelsen.

Vigtigt at nå ud til forældrene

Det er særlig vigtigt at nå ud til forældrene, hvis projektet skal lykkes, forklarer Christian Gjersing Nielsen.

”Vi ved, at børns idrætsdeltagelse bliver påvirket af forældrenes socioøkonomiske status, og at det især afhænger af, om forældrene selv dyrker sport og motion,” fortæller han.

Flere af de fagpersoner, der er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen, oplever dog ikke, at området er nær så ressourcesvagt, som Region Midtjyllands trivselsrapport konkluderer.

Baseline-undersøgelsen viser, at det fremover bliver vigtigt at have fokus på at nedbryde barrierer for de familier, som ikke er idrætsvante. Det skal for det første være let at deltage, og foreningen bør have for øje, at det er vigtigt, at alle føler sig velkomne i.

”Derfor skal det jo også tilpasses, så det er nemt at deltage, og så de synes, at det er rart at deltage. Hvis man er så udfordret på mange ting, hvor man føler, at de andre bare kan det hele, så har man ikke lyst til at komme. Så kommer man én gang, og så hopper man fra,” siger en af fagpersonerne, der er blevet interviewet i undersøgelsen.

Den lokale spædbarnssundhedsplejerske, som er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen, er i den forbindelse indstillet på, at hun har en vigtig rolle i forhold til at få markedsført blandt andet Asferg Babyklub.

”Jeg tænker, at jeg personligt har en stor opgave, for jeg kommer jo hos alle familier i lokalområdet. Mange kommer, fordi de har set opslaget på Facebook. Men jeg vil komme til at have en stor rolle i forhold til at kunne rekruttere dem, der er udfordrede, og som normalt ikke kommer afsted,” siger hun.

Projektet løber frem til 2025 og vil løbende blive evalueret.