Idan Artikel 22.12.2010

Stort rykind til Idan-konference

Over 180 deltagere har allerede meldt sig til Idans konference 'Idrættens største udfordringer'  om den danske idrætssektors sande tilstand i Vejen Idrætscenter, den 25.-26. maj 2011. Tilmelding er fortsat mulig. 

Skrevet af: Redaktionen

Bedre drift og indretning af idrætsfaciliteter, bedre udnyttelse af ny teknologi, mere plads til innovation og udvikling i idrætstilbuddene, stigende konkurrence mellem foreningslivet og den kommercielle sektor, vigtige spørgsmål om idrættens fremtidige struktur og økonomi… Den danske idræts-sektor står over for en lang række spændende udfordringer i de kommende år, og Idrættens Analyseinstitut (Idan) tager på en ambitiøs konference i Vejen i dagene 25.-26. maj 2011 fat på nogle af de væsentligste spørgsmål i fremtidens idrætspolitiske debat. Idan har allieret sig med Lars Steen Pedersen fra firmaet lsp resolve, der rådgiver danske og udenlandske erhvervsvirksomheder om strategi, organisation og drift, i udarbejdelsen af et konferenceprogram, der kan give idrætsorganisationer og foreninger, idrætsfaciliteter, kommercielle udbydere af idræt, kommuner og andre væsentlige aktører i den danske idrætssektor ny viden og stof til eftertanke og debat. Konferencen foregår i Vejen Idrætscenter, der er almindeligt anerkendt som et af de mest veldrevne idrætscentre i Danmark med over 800.000 årlige besøgende. I foråret 2011 vil Idrættens Analyseinstitut kombinere egne og eksterne samarbejdspartneres aktuelle undersøgelser af blandt andet uddannelse og forskning, iværksætteri, ny teknologi, idrætsvaner, frivillighed, fitness-sektoren og generelle idrætspolitiske tendenser til en bogudgivelse 'Idrættens største udfordringer', der præsenteres på konferencen i Vejen.

Tre hovedspor

Konferencen vil foregå i tre hovedspor, men der vil samtidig blive mulighed for mere intime debatter og diskussioner deltagerne imellem. 

De tre hovedspor er følgende: 1. Fremtidens idrætscentre Over 80 procent af den kommunale støtte til idræt går til drift og anlæg af idrætsfaciliteter, men ikke desto mindre har landets idrætscentre store udfordringer: Stigende tilstrømning af nye målgrupper, øgede forventninger til kvalitet og komfort blandt borgerne, nye idrætsmønstre, øget konkurrence med den kommercielle sektor, begrænsede økonomiske ressourcer i kommunerne og stigende krav til ledelse og drift af anlæggene. På konferencen vil inviterede oplægsholdere belyse juridiske, organisatoriske, driftsmæssige, ledelsesmæssige og kommunikationsmæssige udfordringer for fremtidens idrætscentre. Ambitionen er, at beslutningstagere fra idrætscentre, kommuner, politikere og idrætsorganisationer vender hjem fra konferencen med viden og inspiration til bedre drift og ledelse af de lokale idrætscentre. 2. Idrættens største udfordringer Hvor trykker skoen mest i den danske idrætsmodel? Hvad betyder ændrede idrætsmønstre, professionalisering, større kommuner, øget pres fra den kommercielle sektor, tvivl om fremtidens kommunale budgetter og finansieringen af idrætten fra spillemarkedet, ny teknologi og nye aktører på idrætsområdet for fremtidens strukturer i den danske idræts-sektor? Idrættens Analyseinstitut præsenterer en række analyser fra bogen 'Idrættens største udfordringer' og ridser banen op for en konstruktiv debat om fremtidens danske idræts-sektor. 3. Hvem har de bedste løsninger? Ny teknologi og en voksende underskov af kreative iværksættere har bidraget til udvikling af den danske idrætssektor i de senere år. Idrættens Analyseinstitut inviterer nogle af de mest kreative idrætsrelaterede iværksættere til at give deres bud på, hvordan fremtidens løsninger af konkrete udfordringer på idrætsområdet kan se ud. Og hvem ved? Måske opstår nye ideer og værdifulde partnerskaber, når man sætter kreative iværksættere sammen med dygtige udbydere af idræt fra et land, der i forvejen har en høj idrætsdeltagelse og en af de mest dynamiske idræts-sektorer i Europa?