Idan Artikel 19.10.2020

Syddansk Universitet spørger 400.000 danskere, hvordan de bevæger sig

400.000 danskere over hele landet skal hjælpe kommunerne med at skabe bedre muligheder for bevægelse lokalt ved at svare på et spørgeskema om deres bevægelsesvaner.

Hver 10. voksne borger i landet får nu et spørgeskema, hvor de bliver spurgt om, hvordan og hvornår de bevæger sig, og hvorfor. Formålet er at give hver enkelt kommune i landet viden om, hvordan de kan gøre det nemmere for borgerne at være fysisk aktive.

Undersøgelsen er en del af det store forskningsprojekt ’Danmark i Bevægelse’, som forskere fra Syddansk Universitet (SDU) står bag.

Forskerne er interesserede i alle former for fysisk aktivitet, hvad enten det drejer sig om græsslåning i haven, cykelturen til job eller badminton i idrætsklubben, og dermed bliver undersøgelsen den hidtil største nationale måling af danskernes bevægelsesvaner.

Hver kommune får råd om, hvordan de kan skabe mere bevægelse

Undersøgelsen er støttet af Nordea-fonden og gennemføres i alle landets 98 kommuner. Når resultaterne foreligger, vil forskerne give hver eneste kommune gode råd om, hvad den enkelte kommune kan gøre for at skabe mere bevægelse blandt borgerne netop hos dem.

Rådgivningen sker ved at koble mange forskellige typer data sammen i undersøgelsen. Oplysninger om adfærd og motiver hos borgerne sættes sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune som for eksempel cykelstier, idrætsanlæg, grønne områder, skove og strande. 

På den måde opstår der et Danmarkskort over potentialet for at få flere i gang med at bevæge sig mere.

”Vi vil gerne give nogle konkrete pejlemærker for, hvad der skal til, for at flere bliver aktive. Er det flere cykelstier? Åbne kunstgræsbaner? Flere grønne områder med bænke og toiletter? Løbestier i tilknytning til idrætsanlæg?” siger projektleder og professor Bjarne Ibsen fra SDU’s Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

Læs mere om projektet ’Danmark i Bevægelse’ på projektets hjemmeside