Idan Artikel 17.03.2016

Tæt på de nyeste trends og tendenser

En lang række helt friske tal for trends og tendenser i den danske idrætssektor og på det brede folkeoplysende område kommer til debat på konferencen ’Idrættens største udfordringer V’.

Skrevet af: Redaktionen

I skrivende stund kender arrangørerne ikke engang selv resultaterne af de fleste af de ambitiøse undersøgelser, som vil blive fremlagt, debatteret og perspektiveret på Vifo/Idans tre hektiske konferencedage i Vejen Idrætscenter i dagene 23.-25. april 2016.

Mandag den 23. maj vil Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) præsentere de centrale data fra en omfattende spørgeskemaundersøgelse i de 98 danske kommuner, der afdækker centrale tal og tendenser på voksenundervisningsområdet. Hvilke tendenser og mønstre er der i kommunernes forvaltning af aftenskoleområdet, når det gælder støttemodeller og tilskudsbeløb? Hvordan er sammenhængene mellem kommunernes tilskud og omfanget af aftenskolernes aktiviteter?

Samme dag præsenterer Vifo en større undersøgelse af hele aftenskoleområder i Aalborg Kommune. Hvordan benytter befolkningen aftenskolerne? Hvad får kursisterne ud af at deltage i aktiviteterne på aftenskolen? Hvordan adskiller aftenskolerne sig fra andre tilbud? Vifos store undersøgelse går tæt på såvel aftenskolekursister, undervisere, bestyrelsesmedlemmer og borgere i Aalborg Kommune og deres syn på aftenskolens rolle. 

Tirsdag den 24. maj fremlægger Idan helt nye tal fra den landsdækkende undersøgelse ’Danskernes motions- og sportsvaner 2016’, som netop i disse måneder gennemføres blandt børn og voksne med økonomisk støtte fra DGI, DIF, Lokale og Anlægsfonden og Dansk Firmaidrætsforbund. Hvordan går det med idrætsdeltagelsen? Er foreningslivet eller den kommercielle sektor i fremgang? Hvilke idrætsaktiviteter har størst succes?

I løbet af konferencen går vi naturligvis tæt på perspektiverne af undersøgelsen for idrætssektorens aktører, og vi dykker tættere ned i nogle af tallene og præsenterer blandt andet en særlig session om ’Danskernes fitnessvaner’, ligesom vi i samarbejde med Sektion for Idræt ved Aarhus Universitet går tæt på de skader, som udgør bagsiden af de senere års store motionsbølge i eksempelvis løb og cykling.

Andre helt friske data, der er til debat den 24. maj, handler om kommunernes udbytte af eliteidræt og professionel idræt i lokalområdet. Hvordan påvirker det befolkningstal og lokaløkonomisk vækst at have et professionelt ligaflagskib i kommunen? Hvordan påvirker en lang række forhold disse flagskibes muligheder for at trække publikum og fylde de arenaer og nye stadionanlæg, der fortsat står på dagsordenen i en lang række danske kommuner? Helt nye analyser fra Idan går tæt på disse områder. 

Onsdag den 25. maj fremlægger Idan/Vifo helt nye tal for kommunernes støtte til det folkeoplysende foreningsliv. Hvilke mønstre og tendenser er der i den måde kommunerne skruer deres tilskudsordninger sammen på? Kan vi overhovedet se forskel på, om kommunerne støtter lidt eller meget, om facilitetsdækningen er god eller dårlig, eller er det bare sådan, at foreningslivet indstiller sig på de vilkår, der nu engang gør sig gældende?

Spørgsmålene belyses både i Idans landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til kommunerne samt gennem data fra en lang række kommunale undersøgelser af facilitetsområdet og borgernes/foreningernes idrætsvaner og vilkår, som Idan i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund har gennemført i et stort antal danske kommuner gennem de seneste år.

Læs mere